Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘pendling’

Kollektivtrafiken tappar och fler elpendlar

Kollektivtrafiken har börjat återhämta sig men var tionde resenär kan vara borta för gott. Samtidigt ökar omställningen till eldrivna transportmedel. För tredje året i rad har analys- och teknikkonsultföretaget WSP studerat res- och pendlingsvanor i landets storstadsregioner. Allt fler pendlare har tillgång till eldrivna enskilda fordon och allra vanligast är elcykeln.

Pendling hotar folkhälsan

Personer som pendlar med kollektivtrafik eller bil har större sömnproblem och fler sjukdagar än de som cyklar och går till jobbet. Det visar en ny avhandling vid Lunds Universitet. För dem som pendlar med kollektivtrafik ökar den negativa påverkan på hälsan med pendlingstiden, för bilpendlare är sambanden starkast vid restider på 30 – 60 minuter.

Ökade pendlingstider kostar miljarder

Pendlingstiderna i Stockholmsområdet har ökat kraftigt. På tjugo år har pendlingstiderna ökat med i genomsnitt 18 minuter – något som kostar Stockholm åtta miljarder kronor om året. Det skriver lokaltidningarna Mitt i Stockholm som har bett Trafikanalys ta fram siffror över hur pendlingstiderna har förändrats under de senaste 20 åren.

Mer bilåkande för män, mer kollektivtrafik för kvinnor

Män pendlar mer och längre än kvinnor i Stockholms län, men skillnaden är liten och krympande. Kvinnor har längre restid än männen. Samtidigt ökar männen sin andel bilresor, medan kvinnorna ökar andelen resor med kollektivtrafiken. Det framgår av en rapport från Länsstyrelsen i Stockholms län. Under två år har restiden för pendlare i Stockholms län ökat med i genomsnitt åtta och en halv minut. Det motsvarar en lönekostnad på 62 miljoner kronor om dagen.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)