Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Region Skåne’

Skånetrafiken fokuserar på Malmö

När Skånetrafikens budget för nästa år ska spikas ligger ett extra fokus på bussatsningar i Malmö. Den budget som politikerna i Region Skånes kollektivtrafiknämnd ska besluta om på fredag omsluter totalt 6 586 miljoner kronor. Det är 376 miljoner kronor mer än årets budget. Bland annat utökas MalmöExpressen, linje 5 i Malmö, som har blivit en stor framgång. På flera andra linjer i Malmö ökas också kapaciteten, bland annat genom att ledbussar sätts in.

MP i Lund: Bussar förstör för spårväg

Spårvägen i Lund fortsätter att väcka politisk strid. Nu vill miljöpartiet i Lund hindra att bussar och spårvagnar ska dela på utrymmet på en sträcka av 250 meter på en gata i centrum. “Förstör investeringen”, säger MP:s Karin Svensson Smith till Skånska Dagbladet.

Bussfnurra i Malmö

Det har uppstått en fnurra mellan Malmö stad och Skånetrafiken när det gäller busstrafiken i Malmö. Bakgrunden är att en rad elbusslinjer och flera superbusslinjer à la Malmöexpressen ska etableras i Malmö efter överenskommelse med den så kallade Sverigeförhandlingen. På tisdagen sammanträdde tekniska nämnden i Malmö för att besluta om att reglera förutsättningarna för busslinjerna – och beslutet går emot vad Skånetrafiken vill, skriver Skånska Dagbladet.

Bättre landsbygdstrafik utreds i Skåne

Skånetrafiken ska få i uppdrag att utreda möjligheterna till en förbättrad kollektivtrafik på den skånska landsbygden. Det är den styrande alliansen i Region Skåne som vill ha till stånd en sådan utredning. Tidigare i år har planerade nerskärningar i busstrafiken i Skåne fått stark kritik från oppositionen, men också från enskilda kommuner.

Bilen backar – buss och tåg ökar i Skåne

Bilresandet minskar, samtidigt som resorna med kollektivtrafiken ökar i Skåne. Men alltjämt är bilen det dominerande färdmedlet för skåningarna. Det visar den största resvaneundersökning som någonsin gjorts i Skåne. Region Skåne har tillsammans med alla Skånes kommuner och Trafikverket genomfört undersökningen hösten 2018. 38 000 skåningar har svarat på frågor om sitt resande.

Omstridd Skånebudget klubbad

Den omstridda budgeten för Skånetrafiken klubbades på fredagsförmiddagen. Budgeten innebär nerskärningar (effektiviseringar på modernt politikerspråk) på 55 miljoner kronor under 2019. Trafiken ska bantas med sex miljoner kronor. Glesare turer på många linjer samt nerläggning av två linjer stundar. Budgeten har fått stark kritik från den politiska oppositionen i Region Skåne, liksom från flera kommuner.

Konsulter sparkas när Skånetrafiken ska spara

Skånetrafiken står inför tuffa besparingskrav, eller effektiviseringar, som det numera heter på politiksvenska. Den budget som Skånetrafiken har fått från politikerna i Region Skåne innebär ett sparkrav på cirka 55 miljoner kronor. Nu har Skånetrafiken tagit fram ett förslag på åtgärder för besparingar och nerskärningar.

Skånetrafiken missade målet men klarade budget

Skånetrafiken nådde inte sitt mål om resandeökning, fick sämre biljettintäkter än väntat men klarade ändå ekonomin i förhållande till budget. Det framgår av Region Skånes bokslutsrapport för 2018 som presenterades på tisdagen.

Nerskärningar hotar skånsk kollektivtrafik

Alliansen i Region Skåne planerar nerskärningar i kollektivtrafiken. Enligt ett pressmeddelande från Socialdemokraterna finns det en lista med 67 besparingsåtgärder som man hävdar att Alliansen vägrar att redovisa för oppositionen.

Enbart fossilfritt i Skåne

All busstrafik som körs i Skånetrafikens regi är nu fossilfri. Sedan december drivs samtliga Skånetrafikens 1032 bussar på enbart förnybara bränslen såsom biogas, förnybar el märkt med ”Bra Miljöval” eller biodiesel. Därmed är all allmän kollektivtrafik i Skåne nu fossilfri.

© 2019 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)