Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Region Skåne’

Bättre landsbygdstrafik utreds i Skåne

Skånetrafiken ska få i uppdrag att utreda möjligheterna till en förbättrad kollektivtrafik på den skånska landsbygden. Det är den styrande alliansen i Region Skåne som vill ha till stånd en sådan utredning. Tidigare i år har planerade nerskärningar i busstrafiken i Skåne fått stark kritik från oppositionen, men också från enskilda kommuner.

Bilen backar – buss och tåg ökar i Skåne

Bilresandet minskar, samtidigt som resorna med kollektivtrafiken ökar i Skåne. Men alltjämt är bilen det dominerande färdmedlet för skåningarna. Det visar den största resvaneundersökning som någonsin gjorts i Skåne. Region Skåne har tillsammans med alla Skånes kommuner och Trafikverket genomfört undersökningen hösten 2018. 38 000 skåningar har svarat på frågor om sitt resande.

Omstridd Skånebudget klubbad

Den omstridda budgeten för Skånetrafiken klubbades på fredagsförmiddagen. Budgeten innebär nerskärningar (effektiviseringar på modernt politikerspråk) på 55 miljoner kronor under 2019. Trafiken ska bantas med sex miljoner kronor. Glesare turer på många linjer samt nerläggning av två linjer stundar. Budgeten har fått stark kritik från den politiska oppositionen i Region Skåne, liksom från flera kommuner.

Konsulter sparkas när Skånetrafiken ska spara

Skånetrafiken står inför tuffa besparingskrav, eller effektiviseringar, som det numera heter på politiksvenska. Den budget som Skånetrafiken har fått från politikerna i Region Skåne innebär ett sparkrav på cirka 55 miljoner kronor. Nu har Skånetrafiken tagit fram ett förslag på åtgärder för besparingar och nerskärningar.

Skånetrafiken missade målet men klarade budget

Skånetrafiken nådde inte sitt mål om resandeökning, fick sämre biljettintäkter än väntat men klarade ändå ekonomin i förhållande till budget. Det framgår av Region Skånes bokslutsrapport för 2018 som presenterades på tisdagen.

Nerskärningar hotar skånsk kollektivtrafik

Alliansen i Region Skåne planerar nerskärningar i kollektivtrafiken. Enligt ett pressmeddelande från Socialdemokraterna finns det en lista med 67 besparingsåtgärder som man hävdar att Alliansen vägrar att redovisa för oppositionen.

Enbart fossilfritt i Skåne

All busstrafik som körs i Skånetrafikens regi är nu fossilfri. Sedan december drivs samtliga Skånetrafikens 1032 bussar på enbart förnybara bränslen såsom biogas, förnybar el märkt med ”Bra Miljöval” eller biodiesel. Därmed är all allmän kollektivtrafik i Skåne nu fossilfri.

Rekord för skånska bussar och tåg

Resandet med den skånska kollektivtrafiken slår rekord under 2018 med totalt 167 miljoner resor. Det är en ökning med ytterligare drygt en procent. Framför allt har resandet ökat under andra halvåret, bland annat som en följd av att ID-kontrollerna i trafiken mellan Sverige och Danmark har avskaffats. I oktober månad uppmättes en ökning på sju procent jämfört med året innan.

Bussarna drabbas när spårvägsdepå spräcker budgeten igen

Bygget av en depå för spårvagnarna i Lund spräcker budgeten med råge. På onsdagen gav politikerna i regionstyrelsen i Skåne klartecken att skjuta till 40 miljoner kronor till bygget. Men det handlar inte om några extrapengar till kollektivtrafiken. Istället ska pengarna tas från planerade nya bussdepåer i Malmö och Lund samt från en modernisering av informationssystemet på Öresundstågen.

Stäms på 47 miljoner för uteblivna samtal från Skånetrafiken

I en stämningsansökan som lämnades in till Kristianstads tingsrätt på torsdagen stäms Region Skåne på nästan 47 miljoner kronor i skadestånd av företaget Samres, skriver Kristianstadsbladet. Samres hävdar att Skånetrafiken i strid med avtalet mellan parterna inte gav Samres alla samtal för färdtjänst och sjukresor under perioden 1 februari 2013 – 4 juli 2015.

© 2019 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)