Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Region Värmland’

40 000 värmlänningar berättar om resor

Region Värmland inleder i dagarna en stor resvaneundersökning. Sedan den förra undersökningen har nio år och en pandemi passerat. Regionen skicka nu ut en undersökning till närmare 40 000 värmlänningar. Undersökningen är därmed den största kartläggningen av värmlänningarnas resvanor som någonsin gjorts.

Bara två ville köra i Karlstad

Endast två trafikföretag la anbud i den korttidsupphandling av busstrafiken i Karlstad som Region Värmland fattade beslut om på onsdagen. Idag körs trafiken av Keolis, men i upphandlingen vann Nobina. Prisskillnaden mellan anbuden var betydande.

Nobina tar över på korttidsavtal i Karlstad

Det blir Nobina som tar över busstrafiken i Karlstad under ett korttidsavtal från sommaren 2025 till slutet av 2027. Det beslutade kollektivtrafiknämnden i Region Värmland på tisdagen.

Helt dynamiskt i Säffle

I samband med kollektivtrafikens tidtabellsskifte den 11 december blir Säffle helt dynamiskt. Den vanliga stadsbusstrafiken försvinner och istället tar den appstyrda X-linjen över hela tätortstrafiken. Sedan X-linjen introducerades för ett år sedan har kollektivresandet i Säffle mer än femdubblats.

Billigare biljetter i Värmland

Den 11 december sänks biljettpriserna i kollektivtrafiken i Värmland, i vissa fall kraftigt. Främst gynnas längre resor. Inga biljettpriser höjs heller inför nästa år. Det beslutade politikerna i regionens kollektivtrafiknämnd på tisdagen. Dessutom ökar Värmlandstrafik turtätheten i en av Karlstads stadsdelar i samband med att en gång- och cykeltunnel stängs under några år på grund av byggarbeten – och kommunen bjuder på fria bussresor.

Värmland permanentar försökslinje

För ett år sedan startade Region Värmland, Värmlandstrafik och bussoperatören Nobina ett pilotförsök med dynamisk kollektivtrafik i Säffle, X-linjen. Pilotförsöket har genomförts parallellt med den ordinarie trafiken i Säffle, vilket inneburit att kunderna kunnat välja mellan X-linjen och den ordinarie busslinje 80 under hela testperioden. Men nu är det slut med försöket. X-linjen har varit så lyckad och fått så många resenärer att kollektivtrafiknämnden i Region Värmland på tisdagen beslutade att göra X-linjen i Säffle permanent.

Bränslepriser och inflation pressar Värmlandstrafik

Allt fler regioner rapporterar nu om en pressad ekonomi för kollektivtrafiken. I Värmland räknar kollektivtrafiknämnden med att budgeten kommer att spricka med nästan 94 miljoner kronor på grund av lägre intäkter och högre kostnader för trafiken.

Succé för tidtabellsfri och dynamisk buss

X-linjen, den dynamiska och tidtabellsfri busstrafiken i Säffle, har blivit en stor framgång. För snart ett år sedan såg Värmlandstrafiks och Nobinas pilot X-linjen dagens ljus i Säffle. Nu har 10 000 resor gjorts med den lilla bussen på X-linjen som inte har någon fast linjesträckning. X-linjen har gjort att resandet med kollektivtrafiken i Säffle har femdubblats.

Transportforum: Autonoma bussar och trygghet för trafikpersonal i fokus

Vad vill vi ha för kollektivtrafik i framtiden? Under en av de avslutande sessionerna på Transportforum i Linköping stod trafik on demand, självkörande bussar på landsbygden och tryggheten för de anställda i kollektivtrafiken i fokus.

Kortare kontrakt i Karlstad

Nästa upphandling av busstrafiken i Karlstad kommer att gälla ett trafikavtal på endast 2,5 år. Det beslutade politikerna i Region Värmlands kollektivtrafiknämnd på tisdagen. Den kommande upphandlingen av Karlstadsbuss´ trafik ska gälla perioden 1 juli 2025 – 11 december 2027

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)