Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Region Värmland’

Värmlänningar väljer bil framför kollektivtrafik

Bilen fortsätter att vara det vanligaste färdmedlet i Värmland men har de senaste åren tappat marknad när det gäller kortare resor. Två tredjedelar av alla resor i Värmland på vardagar görs nu med bil. Bara var tionde resa görs med kollektivtrafik. Och det är dramatiskt många fler som har körkort för bil än resekort för kollektivtrafiken. Det framgår av Region Värmlands stora resvaneundersökning, den första i sitt slag sedan 2014.

Sju företag kör serviceresor i Värmland

Sju företag får i uppdrag att köra servicetrafiken i Värmland. På tisdagen fattade kollektivtrafiknämnden i Region Värmland tilldelningsbeslut i regionens upphandling av servicetrafiken. Beslutet ersätter det tilldelningsbeslut som regionen fattade förra året.

Svångremmen dras åt i Värmland

För nio månader sedan sänkte Värmlandstrafik biljettpriserna. Den första september börjar man höja dem igen som ett första led i att dra åt svångremmen och spara pengar. Fler prishöjningar och minskad trafik väntar.

Höjda biljettpriser och bantad trafik i Värmland

Färre turer och högre biljettpriser väntar Värmlandstrafiks resenärer. Politikerna i Region Värmlands kollektivtrafiknämnd beslutade på tisdagen om hur kollektivtrafiken i Värmland ska gå nästa år och hur mycket det ska kosta att ta bussen eller tåget. Såväl stads- som regionbusstrafiken bantas. Nerskärningar ska också göras i tågtrafiken där också ersättningstrafiken vid trafikstörningar minskas. Redan till hösten höjs vissa biljettpriser medan nerskärningarna i trafiken görs i samband med tidtabellskiftet i december. Värmlandstrafik ska på det sättet spara drygt 17 miljoner nästa år.

40 000 värmlänningar berättar om resor

Region Värmland inleder i dagarna en stor resvaneundersökning. Sedan den förra undersökningen har nio år och en pandemi passerat. Regionen skicka nu ut en undersökning till närmare 40 000 värmlänningar. Undersökningen är därmed den största kartläggningen av värmlänningarnas resvanor som någonsin gjorts.

Bara två ville köra i Karlstad

Endast två trafikföretag la anbud i den korttidsupphandling av busstrafiken i Karlstad som Region Värmland fattade beslut om på onsdagen. Idag körs trafiken av Keolis, men i upphandlingen vann Nobina. Prisskillnaden mellan anbuden var betydande.

Nobina tar över på korttidsavtal i Karlstad

Det blir Nobina som tar över busstrafiken i Karlstad under ett korttidsavtal från sommaren 2025 till slutet av 2027. Det beslutade kollektivtrafiknämnden i Region Värmland på tisdagen.

Helt dynamiskt i Säffle

I samband med kollektivtrafikens tidtabellsskifte den 11 december blir Säffle helt dynamiskt. Den vanliga stadsbusstrafiken försvinner och istället tar den appstyrda X-linjen över hela tätortstrafiken. Sedan X-linjen introducerades för ett år sedan har kollektivresandet i Säffle mer än femdubblats.

Billigare biljetter i Värmland

Den 11 december sänks biljettpriserna i kollektivtrafiken i Värmland, i vissa fall kraftigt. Främst gynnas längre resor. Inga biljettpriser höjs heller inför nästa år. Det beslutade politikerna i regionens kollektivtrafiknämnd på tisdagen. Dessutom ökar Värmlandstrafik turtätheten i en av Karlstads stadsdelar i samband med att en gång- och cykeltunnel stängs under några år på grund av byggarbeten – och kommunen bjuder på fria bussresor.

Värmland permanentar försökslinje

För ett år sedan startade Region Värmland, Värmlandstrafik och bussoperatören Nobina ett pilotförsök med dynamisk kollektivtrafik i Säffle, X-linjen. Pilotförsöket har genomförts parallellt med den ordinarie trafiken i Säffle, vilket inneburit att kunderna kunnat välja mellan X-linjen och den ordinarie busslinje 80 under hela testperioden. Men nu är det slut med försöket. X-linjen har varit så lyckad och fått så många resenärer att kollektivtrafiknämnden i Region Värmland på tisdagen beslutade att göra X-linjen i Säffle permanent.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)