Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Region Värmland’

Ja till samarbete med expressbussföretag i Värmland

Region Värmland säger ja till att förbättra möjligheterna till pendling över länsgränsen till Örebro län genom ett periodkortsavtal med kommersiella bussföretag. Samarbetet ska ske med Vy Travel som driver expressbusstrafik under namnen Vy Bus4You och Vy express och gäller sträckan mellan Karlstad och Örebro.

Corona stoppar färdtjänstupphandling

Covid-19-pandemin gör att Värmlandstrafik avbryter sin upphandling av färdtjänst i Karlstads kommun och att det tilldelningsbeslut som man tidigare fattat upphävs. Istället skriver Region Värmland tillfälliga förlängningsavtal med de nuvarande entreprenörerna för att säkerställa trafiken från den 1 juli i år till dess att en ny upphandling genomförs.

Värmland säkrar ekonomin för företag som kör servicetrafik

Region Värmland kollektivtrafik är först i landet med att genom ett nytt, tillfälligt avtal, säkra ekonomin för de trafikföretag i regionen som kör servicetrafik, främst färdtjänst och sjukresor. Främst är det taxiföretag som omfattas av den nya lösningen. ”Vi har byggt upp en väl fungerande sjuk- och färdtjänsttrafik under ett antal år och vill inte att samarbetet ska raseras i det allvarliga ekonomiska läge som bolagen befinner sig i”, säger Anders Wahlén, servicetrafikchef i Region Värmland kollektivtrafik.

Snabbare för snabbuss i Karlstad

Den framgångsrika eldrivna snabbusslinjen i Karlstad ska byggas ut i snabbare takt. Den första etappen av den BRT-liknande linjen öppnades i december 2018. Nu är siktet inställt på att den andra etappen ska byggas ut nästa år med trafikstart i december 2021, rapporterar Värmlands Folkblad.

Värmlandstrafiks vd blir trafikdirektör

Värmlandstrafiks vd Jessika Lundgren blir trafikdirektör när Region Värmland bildas den 1 januari 2019. Hon tillträder i samband med regionbildningen vid årsskiftet. Hon fortsätter samtidigt som vd för Värmlandstrafik.

Norsk-svensk satsning på mer busstrafik över gränsen

Kort efter att Nettbuss Express AB har aviserat att man tänker starta trafik med Bus4you mellan Oslo och Stockholm väcks nu planer på samhällsfinansierad busstrafik mellan Oslo och Karlstad. Det är Norges sydostligaste län, Østfold fylkeskommune, och Region Värmland som har kommit överens om att se hur man kan förbättra bussutbudet på sträckan.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)