Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘seniorkort’

Covidsmitta försenar billiga seniorresor

Det billiga busskortet som var tänkt för Uppsalas seniorer försenas ytterligare. Anledningen är att smittspirdningen av covid-19 ökar. Det gör att Region Uppsalas smittskyddsenhet anser att det inte är lämpligt att införa subventioner som syftar till att öka det kollektiva resandet under de närmaste månaderna.

Tidig julklapp till Malmöseniorer

36 000 äldre Malmöbor får snart en tidig julklapp i sina brevlådor. Det är ett gratis busskort som börjar gälla på alla Skånetrafikens bussar och tåg inom Malmö kommun. De fria resorna gäller alla Malmöbor som har fyllt 70 år.

Färre bilresor, friskare seniorer med seniorkort

Fria kollektivresor för seniorer gör att bilanvändningen bland de äldre minskar. Samtidigt kommer de äldre ut mer. Det konstateras i en undersökning som Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, har gjort och som SvT Nyheter Väst har tagit del av. VTI har skickat ut en enkät till invånare i Mölndal, Göteborg och Svenljunga för att kartlägga användningen av seniorkort som betalas av kommunen.

Hundralapp i månaden för seniorer att åka kollektivt

Alla som fyllt 65 år ska få resa obegränsat med kollektivtrafiken i Kalmar län för en hundralapp i månaden, förutsatt att resorna görs under lågtrafik. Landstingsmajoriteten i länet presenterade på måndagsförmiddagen sin nya satsning på ett senior

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)