Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘skattereduktion’

Nytt system för avdrag för arbetsresor

Regeringen presenterade på torsdagen ett förslag till ett nytt reseavdrag som man nu skickar över till Lagrådet innan riksdagen ska ta ställning till det. Det nya systemet är avståndsbaserat och färdmedelsneutralt, till skillnad från dagens system som är kostnadsbaserat. ”De flesta är vinnare på det nya systemet”, sa finansminister Mikael Damberg (S) när han på torsdagseftermiddagen presenterade det nya systemet som bygger på en skattereduktion med 50 öre per kilometer enkel väg för arbetsresor som är längre än en viss avståndsgräns.

Reseavdraget byts ut – blir färdmedelsneutral skattereduktion

Det nuvarande reseavdraget försvinner. Istället kommer en enklare, avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion. Det är innebörden av ett förslag från regeringen. Kollektivtrafikbranschen i Sverige har sedan länge velat ha bort det nuvarande avdraget och ersätta det med en lösning som baseras på avståndet mellan bostad och arbete istället för som idag på tidsvinst. Enligt regeringen innebär den nya lösningen med en skattereduktion en omfördelning av resurser från personer som bor i storstadsområden till personer som bor i övriga delar av landet.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)