Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Reseavdraget byts ut – blir färdmedelsneutral skattereduktion

Enligt regeringen kommer den nya skattereduktion som ska ersätta reseavdraget att gynna kollektivresande och landsbygd. Foto: Länstrafiken Västerbotten.

Det nuvarande reseavdraget försvinner. Istället kommer en enklare, avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion. Det är innebörden av ett förslag från regeringen. Kollektivtrafikbranschen i Sverige har sedan länge velat ha bort det nuvarande avdraget och ersätta det med en lösning som baseras på avståndet mellan bostad och arbete istället för som idag på tidsvinst. Enligt regeringen innebär den nya lösningen med en skattereduktion en omfördelning av resurser från personer som bor i storstadsområden till personer som bor i övriga delar av landet.

– Vi vill att fler ska kunna ta del av subventionen för arbetsresor. Med vårt förslag får också butiksbiträdet som bor i Sävar och tar bussen till Umeå eller undersköterskan som tar pendeltåget från Nynäshamn till Södersjukhuset en skattereduktion, säger biträdande finansminister Åsa Lindhagen (S).

Redan 2017 pekade en rad tunga företrädare (klicka här) på att det nuvarande reseavdraget gynnar bilpendlande män i storstadsområden, missgynnar landsbygden och dessutom leder till ett fusk för miljardbelopp.

Regeringen är nu inne på samma linje.

– Det nuvarande reseavdraget är krångligt och omodernt och ger upphov till mycket fel. Tanken med det nya förslaget är att enbart antalet resor behöver deklareras. Det innebär såklart en kraftig förenkling, säger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S).

Skillnad mellan skatteavdrag och skattereduktion

En skattereduktion visar hur många kronor mindre i skatt som en person ska betala, medan ett avdrag görs tidigare i skatteberäkningen. Förenklat behöver man inte betala skatt för din inkomst motsvarande avdraget.

En skattereduktion görs istället från den slutliga skatten som ska betalas. Ett avdrag har därför olika värde för olika personer, beroende på hur höga inkomster de har. Den som har högre inkomst får typiskt sett en större skattelättnad av ett avdrag än en person med lägre inkomst.

En skattereduktion med ett visst belopp har samma värde för alla, oavsett inkomstnivå. Skattereduktionen beskriver alltså plånbokseffekten.

Förslaget innebär att dagens reseavdrag ska ersättas med en skattereduktion som är avståndsbaserad och färdmedelsneutral. Med den nya modellen är det avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen som avgör storleken på skattereduktionen. Varken färdmedel eller kostnaderna för resorna föreslås ha någon betydelse.

Enbart avstånd över en viss gräns föreslås ge rätt till skattereduktion. Avståndsgränsen föreslås vara olika i olika delar av landet. Syftet är att schablonmässigt spegla tillgången till kollektivtrafik. En lägre avståndsgräns föreslås gälla i sådana kommuner som inte betraktas som storstadskommuner enligt myndigheten Tillväxtanalys indelning.

Finansdepartementet räknar med att omkring 1 160 000 personer kommer att kunna få skattereduktionen 2023, vilket är omkring 260 000 fler personer jämfört med dagens reseavdrag. De som gynnas mest är de som reser till arbetet förhållandevis billigt, till exempel genom samåkning. Regeringen bedömer att ändringarna kommer att leda till en viss överflyttning av arbetsresor från bil till kollektivtrafik och därmed till en minskning av utsläppen.

– Syftet med förslaget är att skattelättnaden på ett bättre sätt ska gynna resor med låga utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar, och samtidigt vara enklare än nuvarande system att tillämpa, administrera och kontrollera, säger Åsa Lindhagen.

I och med förslaget kommer skattelättnaden även att bli oberoende av den enskildes inkomster och marginalskatt.

– Vi gör skattelättnaden mer rättvis. I dagens system får den med höga inkomster mer i kompensation för sina resekostnader än den med lägre inkomster, säger Anders Ygeman.

Skattereduktionen föreslås utgå med 5 kr per mil för den del av resan som överstiger 1,5 mil enkel väg, 3 mil i ett antal storstadskommuner. Skattereduktion ges upp till en övre avståndsgräns på 8 mil enkel väg. I underlaget för skattereduktion ingår även utgifter för väg-, bro- och färjeavgifter som betalas i samband med arbetsresorna. Däremot inte trängselskatt. Särskilda regler ska gälla för de som behöver använda egen bil till jobbet på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning.

För att ha rätt till skattereduktionen krävs att den skattskyldige har minst 30 resdagar per år och skattereduktionen beräknas utifrån det faktiska antalet resdagar under året, dock högst 210 dagar.

Taggat som: , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)