Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘skolskjuts’

Flexbuss vinner stort skolskjutsuppdrag

Flexbuss, som ingår i GoAhead Group, har vunnit ett stort skolskjutsuppdrag i Östergötland. Östgötatrafiken har fattat tilldelningsbeslut när det gäller upphandlingen av skolskjutsar i Motala, Vadstena och Mjölby kommuner. Flexbuss vann anbudspaketen för Motala och Mjölby.

Busspecialisten etta i stor upphandling (uppdaterad)

Det Växjöbaserade bussföretaget Busspecialisten blev stor vinnare i den upphandling av skolskjutsar och serviceresor som Länstrafiken Kronoberg avgjorde på fredagen. Busspecialisten tilldelades trafik med 92 fordon i sju trafikområden och blev därmed den största entreprenören i upphandlingen.

Ingen självklar rätt till skolskjuts från dörr till dörr

Det är inte alls självklart att barn ska få skolksjuts hemifrån istället för att gå till en uppsamlingsplats någon kilometer bort. Det är föräldrarnas ansvar att se till att barnen på ett tryggt sätt kan ta sig till uppsamlingsplatsen. Det slår högsta förvaltningsdomstolen fast i en prejudicerande dom som kan få stor betydelse när det gäller skolskjutsar.

”Politiskt ansvar att rädda taxi”

Upphandlingarna av samhällsbetalda resor är allt oftare utformade så att taxiföretagens möjligheter att överleva hotas på allt fler håll. Det anser Svenska Taxiförbundet som varnar för följderna av utvecklingen, främst på mindre orter och i glesbygd. Taxiförbundet har nu tagit fram en policy för upphandling av samhällsbetalda resor.

Taxijätte tar strid om uppsagt avtal

Taxijätten Cabonline godtar inte att Ängelholms kommun hävde sitt trafikavtal med Cabonline bara en vecka efter att det trätt i kraft. Istället direktupphandlade kommunen den trafik som Cabonline hade avtal på från den tidigare entreprenören Taxi Ängelholm som därmed återfick uppdraget från kommunen.

Skolskjutskollaps i Ängelholm – taxibolag sparkas

Bara några dagar efter höstterminens start sparkar Ängelholms kommun ut det taxiföretag som har skött skoltransporterna i kommunen. Redan under torsdagen tar ett nytt bolag, Taxi Ängelholm, över. Ängelholms kommun har med omedelbar verkan avslutat avtalet med det andra bolaget. Problemet gäller dock inte dem som har skolskjuts med skolbussarna, enbart de elever som har skolskjuts med taxi.

Norrköping öppnar skolbussar när busslinjer dragits in

För att förbättra tillgängligheten till busstrafik på landsbygden i Norrköpings kommun öppnas två av skolbusslinjerna upp för allmänheten från höstterminens början. Anledningen är att Östgötatrafiken har dragit in ett antal busslinjer på landsbygden. Nu kommer allmänheten att i mån av plats få resa avgiftsfritt med skolbussarna på de två skolbusslinjerna.

Kvalitetsbonus för skolskjuts, omsorgsresor och rullstolstaxi

Nobinaägda Samtrans inför nu ett nytt bonussystem som syftar till att utveckla och stärka kvaliteten inom rullstolstaxi, omsorgsresor och skolskjuts i Stockholms län. De åkerier som lever upp till Samtrans kvalitetsmål kommer att premieras ekonomiskt. Bonusen är den första i sitt slag inom branschen. Avsikten är att uppmuntra och stimulera duktiga förare i en tuff bransch. Under ett år avsätts två miljoner kronor att fördela till de åkerier som når målen.

Sena utbetalningar från kommuner slår mot småföretag (uppdaterad version)

Samtidigt som drivmedelspriserna har skjutit i höjden med raketfart hotas existensen för små företag i bussbranschen. Det gäller i synnerhet företag som kör skolskjutsar och annan trafik som upphandlats av kommunerna. Anledningen är att utbetalningar av den kompensation företagen ska få för höjningar av bränslepriser tar lång tid. ”I praktiken får företagen agera bank åt kommunerna. Det är inte rimligt. Men det är värre än så eftersom kompensation inte utgår förrän från den tidpunkt då indexavstämningen görs, inte från när drivmedelspriser går upp ”, säger Lars Annerberg på Sveriges Bussföretag. Han är branschutvecklare när det gäller upphandlad trafik.

Taxi avråder från framsätespassagerare

Passagerare bör inte åka i framsätet. Men om så sker bör både passagerare och förare ha munskydd. Det är två av de rekommendationer som Svenska Taxiförbundet nu går ut med till sina medlemsföretag och deras förare. Förbundet säger att rekommendationerna ska ses som ett komplement till Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer. ”Säkerheten ska alltid vara högsta prioritet hos taxiföretag, oavsett om det gäller körsäkerhet eller åtgärder för att skydda resenärer och chaufförer från smitta”, säger förbundet.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)