Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Stefan Sedin’

Svensk Kollektivtrafiks vd slutar

Stefan Sedin, vd för branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik, slutar och flyttar till Östersund. Organisationen har redan inlett arbetet med att rekrytera en efterträdare.

Grönlund och Sedin tacklar Europafrågor

De två svenska representanterna till den internationella kollektivtrafikunionen UITP:s EU-kommitté är nu utsedda. Stefan Sedin, vd för Svensk Kollektivtrafik efterträder Charlotte Wäreborn Schultz, tidigare bland annat vd för Svensk Kollektivtrafik. Anna Grönlund, branschchef och vice VD Sveriges Bussföretag kvarstår som representant för trafikföretagen från svensk sida.

Fler och fler vill fördubbla

Allt fler regionala kollektivtrafikmyndigheter lägger in ett mål om fördubblad kollektivtrafik i sina trafikförsörjningsprogram. Sju av 21 regioner har redan idag ett uttalat fördubblingsmål och fördubblingen nämns hos hela 13 av 21. Det visar en rapport som Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik presenterade på tisdagen i Almedalen.

Allt fler åker kollektivt

Kollektivtrafiken fortsätter att öka sin marknadsandel. Det visar den stora, nationella undersökningen Kollektivtrafikbarometern. ”Trenden syns över hela landet men är särskilt tydlig i storstadsregionerna”, säger Stefan Sedin, vd för Svensk Kollektivtrafik.

Svensk kollektivtrafik: ”Regeringen diskriminerar HVO”

Svensk Kollektivtrafik har vänt sig till EU-kommissionen och överklagat vad man hävdar är en diskriminering från den svenska regeringen av HVO, dvs hydrerad vegetabilisk, i kvotpliktslagen. En sådan ensidig diskriminering av en typ av drivmedel bryter mot EU:s regler om den inre marknaden, hävdar Svensk Kollektivtrafik.

Ny vd för Svensk Kollektivtrafik

Styrelsen för Svensk Kollektivtrafik har utsett Stefan Sedin som ny vd för organisationen. Han kommer närmast från Eskilstuna Energi och Miljö AB. Där har han de senaste åren varit ansvarig för ett antal stabs- och stödfunktioner såsom inköp och IT, men även marknadsfunktioner som försäljning och kundtjänst. De två senaste åren har han även varit vice vd för bolaget.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)