Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Sven-Allan Bjerkemo’

Nya transportlösningar nu tillgängliga för alla

Spårvägsdebatten i Lund är intensiv. Nyligen arrangerande föreningen Aktion för Spårvägsfritt Lund ett stort seminarium om nya transportlösningar i kollektivtrafiken under rubriken Smartare kollektivtrafik – för hela Lund. På seminariet medverkade fyra forskare med trafik, kollektivtrafik, energi och stadsbyggnad som specialitet. Nu finns deras föredrag tillgängliga som video för alla.

Tunga forskare om spårväg och buss: Spårfaktorn existerar inte

Flera av landets tyngsta transportforskare hävdar nu att den så kallade ”spårfaktorn” inte existerar eller att dess betydelse är mycket liten. ”Spårfaktorn” brukar ofta lyftas fram som argument för att man ska satsa på spårvägar istället för högklassiga busslösningar. Teorin är att spårtrafik i sig skulle vara mer attraktiv än busstrafik, men så är det alltså inte enligt forskarna.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)