Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Svensk Biogas’

Kommunalt Linköpingsföretag gasar i Norrköping

Det är nu klart att de gasdrivna bussarna i Norrköping ska tankas med biogas från Svensk Biogas, ett dotterbolag till Tekniska Verken i Linköping. Men gasen ska vara lokalproducerad enligt det avtal som Svensk Biogas och bussoperatören Transdev har tecknat och som innebär att Svensk Biogas ska stå för gasen till Norrköpingsbussarna från den 15 juni.

Linköpingsbolag gasar Västerviksbussar

Svensk Biogas, som är ett helägt dotterbolag till Tekniska verken i Linköping, bygger just nu en kompressorstation för tankning av bussar samt en publik mack i Västervik. Bakgrunden är att Söne Buss och Svensk Biogas i Linköping i fjol tecknade avtal om leveranser av biogas till busstrafiken i Västervik under en tioårsperiod.

Statliga pengar hjälper kommunalt gasbolag gå över gränsen

Svensk Biogas får statligt stöd på 19,3 miljoner för att bygga ut infrastrukturen för biogas i Kalmar län. Det är Naturvårdsverket som inom sitt program Klimatklivet har beviljat Svensk Biogas klimatinvesteringsstöd för att uppföra tankstationer för biogasdriven kollektivtrafik. Svensk Biogas ägs helt av Tekniska Verken AB i Linköping, som är ett bolag som är helägt av Linköpings kommun.

Svensk Biogas fyller Östgötabussar

Det kommunala Svensk Biogas har tecknat avtal om leverans av lokalproducerad biogas med Nobina Sverige i Norrköping samt Bliva Buss i Motala. Avtalet är en följd av Östgötatrafikens upphandling av kollektivtrafik i östra och västra Östergötland, och innebär leverans av 12 miljoner kg biogas till och med juni 2022 med option på ytterligare 2 år.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)