Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Telepass’

Nobinaföretag kör mer skolskjuts i Ystad

Telepass, en del av Nobina Care, har vunnit upphandlingen av skolskjuts i Ystad kommun. Det innebär att företaget utökar dagens uppdrag i kommunen från dagens fem bussar till ett tiotal och cirka tio personbilsregistrerade fordon.

Ny vd i Nobinaföretag

Till ny affärsområdeschef för Nobina Care samt vd för Telepass AB har utsetts Anders Ekelund. Han efterträder Otto Svensson som kommer att fortsätta i styrelsen i Telepass samt vara fortsatt aktiv inom Telepass.

Nobinaföretag fortsätter köra färdtjänst i Lund

Lunds kommun har nu tecknat ett fyraårigt avtal med det Nobinaägda företaget Telepass AB om sedan oktober 2021 kör färdtjänsten i Lund på ett direktupphandlat ettårigt avtal. Det nya avtalet löper från 1 oktober 2022 till 30 september 2026.

Ny marknadschef i Nobinaföretag

Ny marknadschef för de båda Nobinaföretagen Nobina Care och Samtrans Omsorgsresor blir Jana Odinsman. Eric Steijer som blir affärschef på Nobina Mobility. Jana Odinsman började på Samtrans 2020 som chef för ekonomi och affärsutveckling.

Elfordon eller inte stridsfråga i Gotlandsupphandling

Den stora upphandling av omsorgsresor (färdtjänst, skoltaxi och sjukresor) som Region Gotland nyligen fattade tilldelningsbeslut om har överklagats. I upphandlingen tilldelades Nobinaägda Telepass trafik med 32 av 33 fordon medan Taxi Visby tilldelades ett fordon. Nu har Taxi Visby hos Förvaltningsrätten i Stockholm överklagat regionens beslut. Elfordon eller inte är en av stridsfrågorna.

Nobinaföretag tar över omsorgsresor på Gotland

Nobinaägda Telepass AB tar den första juli över nästan all färdtjänst, skoltaxi och sjukresor på Gotland. Detta, sedan Region Gotland nu har blivit klar med sin upphandling av omsorgsresorna för de kommande fyra åren. Telepass tilldelades 32 av 33 upphandlade fordon, både personbilar och specialfordon.

Taxiresor för 2,2 miljarder – Nobinaföretag störst

Hälften av taxinäringens intäkter, cirka 2,2 miljarder kronor, kommer från samhällsbetalda resor som sjukresor, skolskjutsar, färdtjänst och kompletteringstrafik. Det visar en kartläggning som PublicInsight har gjort. Sammanlagt 430 företag i branschen har gjort affärer med det offentliga där de regionala beställarna står för största delen av affärerna. Största leverantör till den offentliga sektorn är numera Nobinaägda Telepass AB med en försäljning på drygt 320 miljoner kronor på den offentliga marknaden. Telepass köptes av Nobina under försommaren i år, men siffrorna avser 2020.

Två bussföretag bland årets superföretag

Två bussföretag kvalar in på listan som Sveriges Superföretag 2021. Det är skånska Telepass, som kör färdtjänst, sjukresor, skolresor och skolskjutsar samt BD Bussresor i Huskvarna och Malmö som kör turist- och beställningstrafik, expressbussar och även bl a skolskjutsar. Det är Dun&Broadsheet som för sjuttonde året i rad har utsett Sveriges Superföretag. Totalt 630 företag kvalar in på listan, en minskning med drygt 11 procent från förra året.

Nobina växer inom omsorgsresor

Sveriges största bussoperatör, Nobina, växer inom omsorgsresor, det vill säga, färdtjänst, sjukresor med mera. Nobina förvärvar samtliga aktier i det sydsvenska företaget Telepass som är marknadsledande inom omsorgsresor i Skåne. Därmed blir Nobina, genom dotterbolaget Samtrans, ledande aktör i Sverige inom omsorgsresor med möjlighet till fortsatt tillväxt och breddning av erbjudandet i såväl Sverige som Danmark.

Nytt avtal om färdtjänst i Lund

Det blir Telepass AB med DRT Solutions AB som underentreprenör som under fyra år ska svara för färdtjänsten i Lund. Det står klart sedan Tekniska nämnden i kommunen nu har fattat tilldelningsbeslut i upphandlingen av färdtjänsten. Trafikstart enligt avtalet är den 1 oktober i år. Bland annat ställs krav på el- eller vätgasdrivna fordon i trafiken.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)