Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Elfordon eller inte stridsfråga i Gotlandsupphandling

Taxi Visby har begärt överprövning av Region Gotlands upphandling av omsorgsresor. Foto: Ulo Maasing.

Den stora upphandling av omsorgsresor (färdtjänst, skoltaxi och sjukresor) som Region Gotland nyligen fattade tilldelningsbeslut om (klicka här) har överklagats. I upphandlingen tilldelades Nobinaägda Telepass trafik med 32 av 33 fordon medan Taxi Visby tilldelades ett fordon. Nu har Taxi Visby hos Förvaltningsrätten i Stockholm överklagat regionens beslut. Elfordon eller inte är en av stridsfrågorna.

I upphandlingen krävde regionen att endast fordon som drivs med fossilfria drivmedel får användas: biogas, etanol, biodiesel, vätgas eller fordon med andra fossilfria utsläpp.

Däremot sa regionen nej till laddbara elfordon som man inte ansåg skulle hålla måttet i den aktuella trafiken.

Regionens motivering var att ”då tjänsterna som ska tillhandahållas är samhällsviktiga, geografiskt utspridda över ett stort område som innebär långa transportsträckor samt att det finns ett särskilt behov av tillgänglighet på kort varsel så kan de laddningstider som fordon som endast drivs av el genom laddning vid laddstation inte accepteras, varvid denna typ av fordon inte ska användas i detta avtal.”

Elbilsförbud, kallar Taxi Visby det och menar att ”förbudet” strider mot bland annat proportionalitetsprincipen i lagen om offentlig upphandling.

Det är andra gången på kort tid som frågan om elfordon tas upp i ett överklagande när det gäller trafikupphandlingar på Gotland.

I den upphandling av busstrafiken på Gotland som regionen fattade tilldelningsbeslut om tidigare i vinter ändrade regionen i ett sent skede av upphandlingen förutsättningarna när det gäller användningen av elbussar i kollektivtrafiken, något som Bergkvarabuss har överklagat (klicka här).

Sju dagar innan anbudstiden gick ut skrev regionen att ””Det finns i dagsläget inte möjlighet till snabb- eller långsam laddning av elfordon på bussdepån i Visby och på busstationen i Visby. I dagsläget finns ingen projektering gjord för att säkerställa tillräcklig elförsörjning på busstationen eller på bussdepån. Eldrivna fordon ska därmed inte ingå i lämnat anbud från trafikstart.”

Taxi Visby reagerar också på vad man kallar avropsordningen:

”Beställning/avrop från ramavtalet sker genom att Beställaren, eller Beställaren genom Beställningscentralen, schemalägger fordon att utföra och leverera Tjänsten. Med beaktande av de regelverk som Region Gotland är bundna av avseende de transporter som fordon och förare ska genomföra samt resenärens resbehov ska trafiken planeras så att trafikens kostnader minimeras samtidigt som en god kvalité upprätthålls. Vid fördelning av schemaläggning och uppdrag iakttas i huvudsak följande kriterier enligt principen om valet av den mest effektiva transportlösningen: – Rätt fordon och hjälpmedel för uppdraget. – Lägsta totalkostnad för Region Gotland. – Minsta belastning för miljön. – Mesta kvalité och nytta för resenären. Kriterierna ovan är utan inbördes ordning och en prövning kan komma att ske inför varje schemaläggning eller uppdrag.”

Även den ordningen strider mot lagen om offentlig upphandlingm hävdar Taxi Visby som anser att avropsordningen strider mot bestämmelserna om tilldelning av kontrakt som grundar sig på ramavtal och grundläggande principer i lagen.

Taggat som: , , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)