Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘trafikbuller’

Trots trängselskatt: biltrafik ökar mer än kollektivtrafik – trafikbuller kostar miljarder

Biltrafiken i Göteborg ökade förra året något mer än resandet med kollektivtrafiken i Västra Götaland. Siffror som Trafikverket presenterade under en pressträff i Göteborg på fredagen visar att kollektivresandet i Västra Götaland under fjolåret ökade med en procent jämfört med 2014. Biltrafiken i Göteborg ökade dock mer. En ny undersökning visar samtidigt att buller från trafiken i Göteborg kostar samhället över en miljard om året.

Bussar och buller: Ny lagstiftning om tystare busstrafik

EU har i sommar beslutat om nya certifieringskrav för bussar när det gäller buller. EU-beslutet är en följd av att trafikbuller är ett allt större och mer uppmärksammat problem i många städer. Det är bakgrunden till ett seminarium om buller och busstrafik som en rad aktörer i branschen arrangerar i Stockholm den 28 november.

Malmö kompenserar fastighetsägare för bussbuller

Malmö stad har beslutat att kompensera vissa fastighetsägare därför att deras fastigheter kommer att utsättas för mer buller från bussar i framtiden. När Rådmansgatan i centrala Malmö i december börjar trafikeras med fler bussar i samband med en flytt av busstrafiken kommer bullret på gatan att öka. Tekniska nämnden i Malmö har därför fattat beslut om bullerskyddsåtgärder som innebär att gatukontoret ska ersätta fastighetsägare för de åtgärder som måste göras för att klara kravet på ljuddämpning.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)