Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘trygghet’

VR sverige får ny säkerhetsdirektör

Till ny säkerhetsdirektör för buss- och tågoperatören VR Sverige har utsetts Tom Markén. Han kommer närmast från mobiloperatören Tre där han har arbetat som säkerhetschef. Tom Markén tillträder sin nya post den 15 april. Fram till dess är Bengt Ohlin tillförordnad säkerhetsdirektör. Tom Markén efterträder Kenny Bungss som haft motsvarande befattning sedan 2021.

Alla Malmöbussar får livekameror

Samtliga 250 stadsbussar i Malmö ska utrustas med livekameror, det vill säga trygghetskameror som sänder direkt till trafikföretaget Nobinas trafikledning under hela den tid som bussen används. Nobina kör stadsbussarna i Malmö på uppdrag av Skånetrafiken. Bakgrunden till satsningen på livekameror är erfarenheterna från ett pilotprojekt som startade i februari 2022. Då utrustades ett 30-tal bussar på två linjer med livekameror.

Nattbussar i Eskilstuna stannar flexibelt

Flexibla nattstopp i busstrafiken finns sedan tidigare på flera håll i landet. Den 10 december införs sådana också på två nattlinjer i Eskilstuna. Syftet är att stärka tryggheten i kollektivtrafiken. Det är ett pilotprojekt på ett år med start från och med tidtabellskiftet den 10 december.

Företagsledare: Låt trygghetsinsatser väga tyngre i trafikupphandlingar

Trygghetsinsatser bör väga tyngre i upphandlingar av kollektivtrafik och tryggheten vid kollektivtrafikens knutpunkter måste kunna garanteras. Det skriver företagsledare för tre av de största aktörerna i svensk kollektivtrafik i en debattartikel i Dagens Samhälle. I artikeln skriver Martin Pagrotsky, vd för Nobina Sverige, Anna Höjer, vd för Transdev Sverige och Christer Pettersson, vd för Bivab, att otryggheten allt mer framstår som ett hot mot människors vilja att resa med kollektivtrafiken.

Ökad trygghet önskas i Uppland

En attraktiv kollektivtrafik ska vara tillgänglig, effektiv och tillförlitlig. Men inte nog med det, det måste också kännas tryggt att åka kollektivt. Därför bör UL i Uppland inrätta en trygghetscentral som är bemannad dygnet runt och dit resenärer kan vända sig om de känner sig otrygga. Det föreslår Miljöpartiet i Region Uppsala. SL i Storstockholm har inrättat en sådan trygghetscentral och flera andra regioner arbetar med frågan.

Ljudinspelning ska ge bussförare ökad trygghet

Trygghetskameror är numera standardutrustning på många bussar i kollektivtrafiken. Kamerornas används för att dokumentera hotfulla och otrygga situationer som kan uppkomma, både för passagerare och bussförare. I Gävleborg tar man nu ytterligare ett steg.

Global undersökning från Volvo: Två tredjedelar planerar bussresa

Det finns ett tydligt sug efter bussresor enligt en stor undersökning som Volvo Bussar har gjort. Enligt undersökningen, som omfattar nio länder i flera världsdelar, planerar 65 procent av de 9 000 personer som intervjuats en bussresa det närmaste året – en gruppresa, resa med långväga busstrafik eller med chartrad buss. Personer i norra Europa är mer avvaktande medan suget är större i Sydeuropa och Latinamerika.

Trygghet och säkerhet i fokus på Persontrafik

Arbetet med trygghet och säkerhet i kollektivtrafiken kommer att få särskild uppmärksamhet på Persontrafikmässan i Stockholm den 25 – 27 oktober. En av huvudtalarna, keynorte speaker, på mässan är Joseph Nugent från New York. Han är idag trygghetschef på kollektivtrafikmyndigheten i New York City, MTA (Metropolitan Transit Authority).

Hallandstrafiken testar nattstopp

I samband med att hösttidtabellen börjar gälla den 15 augusti ska Hallandstrafiken testa extra nattstopp på två busslinjer i Halland. Om testet fungerar bra kommer nattstopp att införas på fler linjer i Halland. Sedan tidigare används nattstopp i flera regioner i Sverige.

Nu livebevakas hundratals SL-bussar

Från och med idag, fredag, börjar 304 SL-bussar i Stockholms innerstad att livebevakas. Det innebär att livebevakningen i SL-trafiken redan från början blir mer omfattande än tidigare planerat. Från början var det tänkt att bara stombusslinje 4 skulle utrustas med livebevakning efter midsommar. Men nu blir 304 bussar, varav fem stombusslinjer och 35 andra linjer, livebevakade.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)