Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Västernorrland’

Finsk information i Västernorrland

Länstrafiken i Västernorrland, Din Tur, uppgraderar sin trafikantinformation. Det finska IT-företaget Teleste har tillsammans med företaget Swarco tecknat ett sexårigt ramavtal med Din Tur. Avtalet innebär att Teleste ska leverera infoskärmar till busshållplatser i Västernorrland. Leveranserna inleds den här månaden.

Ledbuss gick av på mitten

En unik trafikolycka, dessbättre utan personskador, inträffade på måndagsmorgonen med en av Nobinas ledbussar på väg från Alnö till centrala Sundsvall. Olyckan inträffade vid 7.30-tiden och bussen – en Volvo 7900 Hybrid – gick bokstavligt talat av på mitten.

Färdtjänsttvist i Västernorrland

Fem taxiföretag i Västernorrland har stämt regionens kollektivtrafikmyndighet Din Tur. Taxiföretagen hävdar att Din Tur planerar att bryta avtalet mellan parterna om färdtjänst och sjukresor när man från den 1 februari byter bokningssystem.

Dyrare att åka sällan i Västernorrland

Länstrafiken i Västernorrland, Din Tur, höjer vid årsskiftet sina biljettpriser kraftigt. Men bara för resenärer som inte reser så ofta. Priset för periodkort för resor i en kommun eller i hela länet höjs inte. ”Så gynnar vi i de resenärer som reser med oss regelbundet till och från jobb, studier och fritidsresor”, förklarar Din Tur.

Nu kan resenärerna paxa sin egen buss i Sundsvall

Från lördag eftermiddag kan Sundsvallsborna och besökare i staden få bussen att komma till dem istället för att själva behöva gå till bussen. Då är det premiär på Sundsvalls nya buss Paxa. Virtuella hållplatser kombineras med befintliga inom en viss zon i Sundsvall. Därmed skapas nya möjligheter till resor, likaså tillgänglighet till nya platser.

Missar alla mål i Västernorrland

Din Tur, det vill säga kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland, missar alla tio uppsatta delmål i sin verksamhet. Det framgår av bolagets senaste årsredovisning. Resenärer, hållbarhet, medarbetare, miljö, tillväxt… Inget av målen nås av Din Tur som redan för ett år sedan fick kritik av revisorerna. Trots att målen inte nås har kostnaderna för trafiken skjutit i höjden och ägarna har fått skjuta till stora belopp.

Larm om brister hos ledningen utreds av ledningen

I december 2021 började den nya så kallade visselblåsarlagen att gälla. Det innebär att den som larmar om oegentligheter eller missförhållanden på arbetsplatsen skyddas. Under kort tid har det kommit in fyra visselblåsningar till Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland, Din Tur. Samtliga tar upp missförhållanden i myndighetens ledning och ska utredas av – ledningen. Det rapporterar Sveriges Radio P4 Västernorrland.

Dyrare ta bussen i flera regioner

På flera håll i landet blir det nästa år dyrare att ta bussen, men inte i Region Stockholm där den nya majoriteten i regionen (S+C+MP) har beslutat att inte höja biljettpriserna. Västernorrland och Kronoberg tillhör de regioner där biljettpriserna går upp.

Årets bussförare i Västernorrland utsedd

Din Tur, som svarar för kollektivtrafiken i Västernorrland, har tillsammans med sina resenärer utsett Västernorrlands favoritbussförare. Årets Bussförare 2021 blev Henry Wisén från Viksjö utanför Härnösand som är anställd vid Byberg & Nordin Busstrafik. Det är andra året som Din Tur utser Årets Bussförare.

Politiker fattar beslut utan att läsa på

Många politiker i styrelsen för kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland, Din Tur, struntar i att läsa handlingarna inför möten där de ska fatta tunga beslut. Vissa politiker öppnar handlingarna först när mötet har börjat, andra öppnar dem aldrig men är med och fattar beslut. Merparten av de förtroendevalda har inte läst på alls innan mötet. Det avslöjar Sundsvalls Tidning.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)