Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Här är planen för att Stockholm ska bli elektriskt

Slutgasat i september. Då ersätts biogasbussarna på linje 73 i Stockholm med laddhybridbussar. Foto: Ulo Maasing.

Slutgasat i september. Då ersätts biogasbussarna på linje 73 i Stockholm med laddhybridbussar. Foto: Ulo Maasing.

I september får Stockholm sin första busslinje med laddhybridbussar. Då ersätts dagens diesel- och biogasbussar på linje 73 med laddhybridbussar. Vi kan nu presentera den plan för en elektrifiering av busstrafiken i Stockholms innerstad som Sjöstadsföreningen med partners lät utvalda politiker smygtitta på redan på fredagen. Med start 2016 går det enligt planen, Bussplan Stockholm, att börja ställa om hela innerstadstrafiken i huvudstaden. ”Med eldrift får man två-fyra gånger så lång körsträcka för samma mängd energi som vad man får med alternativa drivlinor och därtill radikalt minskade utsläpp och minskat buller”, hävdas det i planen.

Där föreslås att de nuvarande biogasbussarna byts ut, linje för linje och med början på de linjer som är miljömässigt hårdast belastade.

Med hjälp av miljöförvaltningen i Stockholm har planen tagit fram en lista på ett 60-tal gator som lämpliga att elektrifiera, dels med tanke på EU:s luftkvalitetsnormer, dels med tanke på bullret.

Bekämpar inte biogas
Med hjälp av konsultföretaget WSP har planen tagit fram en jämförelse som visar att energiförbrukningen minskar med cirka 70 procent och utsläppen av koldioxid minskar med drygt 65 procent när man ersätter gasbussar med eldrivna bussar.

Planen har också räknat om de miljömässiga vinsterna till samhällsekonomiska. Ett exempel är stomlinje 1 där den samhällsekonomiska kostnaden för gasbussar (Euro VI) är 3,79 kr/km för buller och 0,59 kr/km för koldioxid. För plug-in/elbussar (Euro VI) är motsvarande siffror 2,05 respektive 0,22 kr/km.

Det betyder inte att planen är negativ till användningen av biogas. Däremot menar rapporten att biogasen går att använda mycket mer effektivt än idag.

– Övergången från diesel till biogas har inneburit ett stort miljömässigt framsteg. Nu finns det möjlighet att ta ett nytt steg. Den biogasproduktion som i dag finns för Stockholms innerstadsbussar kan användas med tre gånger högre effektivitet för elektriskt drivna bussar jämfört med bussar med konventionella biogasmotorer, heter det i planen.

Fyra fördelar
Rapporten lyfter fram fyra fördelar med en omställning till elbussdrift:

1.Den ekonomiska hållbarheten tar sig uttryck i att kollektivtrafiken kan leverera mer värden för samma pris. Det gäller nytta för passagerarna i form av lägre buller, lägre emissioner och minskad stress. Omställningen ger också bättre arbetsmiljö för bussförarna, underlättar rekrytering och ökar engagemanget.

2. Elektrifieringen är en förutsättning för att landstinget och staden ska uppfylla gällande energi- och klimatmål för 2020 och de nya som är på väg att etableras för 2030. Det gäller energiförbrukning, emissioner och buller.

3. Den sociala hållbarheten kommer till uttryck i att kollektivtrafiken blir attraktiv för allt fler, att framkomligheten förbättras och att det kommer att finnas möjlighet att utnyttja markområden som pga buller tidigare inte fått bebyggas.

4. Teknologin bakom Bussplanen möjliggör helt nya grepp inom stadsplanering. Stadens parker, vattennära miljöer och gamla stadsdelar kan ges nytt liv. Gångstråk och cykelstråk kan kompletteras med effektiv elektrifierad kollektivtrafik utan att den lugna miljön störs. Fordon kan köra inomhus och i miljöer som annars skulle störas av busstrafik. Bussarna kan klara branta backar på ett sätt som möjliggör nya planskilda korsningar utan de utrymmeskrävande ramper som spårbunden trafik behöver.

Bussplan Stockholm med bilagor kan laddas ner här som pdf.

Share Dela

Taggat som: , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)