Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Stor skillnad mellan olika bussars hälsoeffekter och samhällsnytta

Nyttan med elbussar är stor när det gäller bujllerpåverkan på människors hälsa och välbefinnande, konstaterr en ny undersökning som har gjorts på uppdrag av Göteborgs stad. Foto: Ulo Maasing.

Nyttan med elbussar är stor när det gäller bullerpåverkan på människors hälsa och välbefinnande, konstaterar en ny undersökning som har gjorts på uppdrag av Göteborgs stad. Foto: Ulo Maasing.

Skillnaden mellan dieselbussar och andra bussar när det gäller deras effekt på människors hälsa och deras samhällsnytta är stor. Det visar en ny studie – och skillnaderna är inte till dieselbussarnas fördel. Studien har gjorts av SP på uppdrag av Trafikkontoret i Göteborgs stad och Miljöförvaltningen i Göteborg.

Bakgrunden är att Göteborg står inför stora förändringar i kollektivtrafiken. Enligt stadens trafikstrategi ska minst 55 procent av resorna ske med kollektivtrafik år 2035 (2015 var siffran 37 procent). Under samma tjugoårsperiod planerar staden för 150 000 fler bostäder och 80 000 nya arbetstillfällen.

För att kunna erbjuda dagens och framtidens boende och besökare en attraktiv stad att leva, verka och vistas i, behövs ett modernt kollektivtrafiksystem som är tyst och inte förorenar luften med hälsoskadliga ämnen.

Samtidigt har FN:s Världshälsoorganisation, WHO, räknat ut att det enbart i EU förloras långt över en miljon friska levnadsår på grund av trafikbuller. Flest levnadsår förloras genom att människor får sin sömn störd. Aktuell forskning kommer med största sannolikhet att leda till att fler hälsoeffekter med större säkerhet kan kopplas till buller, konstaterar Trafikkontoret i Göteborg.

Studien visar att ett  sätt att åstadkomma lägre nivåer av buller och luftföroreningar är att satsa på elbussar. Dessa släpper inte ut avgaser i gatumiljön och är tystare än konventionella bussar, i synnerhet vid låga hastigheter där motorljudet dominerar över däckljudet.

Vid hastigheter över 40 km i timmen dominerar ljud från däck och aerodynamik över motorljudet, men i täta stadsmiljöer är hastigheten oftast lägre. I den studie som Trafikkontoret och Miljöförvaltningen i Göteborg har låtit göra har man kartlagt hur mycket tystare elbussar är i stadsmiljö och vilken effekt det har förmänniskors hälsa och välbefinnande.

Studien beräknar den samhällsekonomiska nyttan av elbussar jämfört med andra busstyper som används i Göteborg, med avseende på minskat utomhusbuller.

– Vi vet att människor upplever sig mycket störda av lågfrekvent buller. Men trots det finns det inga väletablerade modeller som tar hänsyn till det lågfrekventa bullret och det finns idag få studier som visar hälsoeffekterna av det.

–Men våra mätningar visar dels att det finns skillnader mellan de olika busstyperna, dels att dieselbussar orsakar mycket mer ljud än de andra busstyperna. En frekvensanalys visar också att det ljud som dieselbussarna alstrar innehåller mycket mer lågfrekvent ljud än elbussar, säger Krister Larsson, Seniorforskare på RISE, Research Institutes of Sweden som SP numera ingår i.

Studien visar också att dieselbussar orsakar de högsta samhällsekonomiska  kostnaderna av de busstyper som ingår i studien, det vill säga diesel-, gas-, hybrid- och elbussar.

Studien visar också att vid bussarnas start och stopp, till exempel vid hållplatser och rödljus, är nyttan med elbussar stor. Men den nyttan kommer vanligen inte fram  i dagens modeller för beräkning av buller, inte heller av modeller för samhällsekonomi. Det är modeller som ligger till grund för åtgärdsbeslut och planering.

– Den typ av studie som SP genomfört visar på resultat som vi kommer att ha mycket nytta av i vårt fortsatta planerande av kollektivtrafiken i Göteborg och i synnerhet i vår stundande stadsbussupphandling, säger Hanna Björk, miljöstrateg på Västtrafik.

Studien kan laddas ner här.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)