Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Utredning föreslår avskaffat reseavdrag

Fler väntas använda kollektivtrafik för sina arbetsresor när det nuvarande reseavdraget avskaffas. Foto: Ulo Maasing.

Det under många år debattrade reseavdraget bör avskaffas i sin nuvarande form. Avdraget ska ersättas av en avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för längre arbetsresor. Det föreslår reseavdragskommittén som på onsdagen lämnade över sina förslag till regeringen. Förlaget anses gynna kollektivtrafiken.

Kommittén har haft i uppdrag att se över hur systemet för avdrag för resor mellan bostad och arbetsplats på ett bättre sätt kan gynna resor med låga utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar. Samtidigt ska ett nytt system för avdrag för arbetsresor vara enklare att tillämpa, administrera och kontrollera än dagens.

I korthet föreslår kommittén att reseavdraget avskaffas i sin nuvarande form och ersätts av en avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för längre arbetsresor. Att avdraget blir färdmedelsneutralt innebär att det ska vara lika stort, oavsett om resorna görs med bil,kollektivtrafik eller med annat färdmedel. Dagens system anses gynna bilresor i storstadsområden och missgynna kollektivtrafiken.

I det nya systemet föreslås att skattereduktion ska ges med 60 öre per kilometer för den del av avståndet mellan bostad och arbetsplats enkel väg som överstiger 30 kilometer och upp till och med 80 kilometer.

Men för att personer som bor och arbetar i områden där kollektivtrafiken är svagt utvecklad inte ska missgynnas föreslår kommittén att ett tillägg ska ges i de fall där kollektivtrafiken är bristfällig, till exempel i glesbygd. Tillägget ges dels som ett fast belopp per resdag och dels genom att det högsta avståndet utökas till 150 kilometer.

De nya reglerna ska börja gälla den 1 januari 2021.

Förslaget innebär, jämfört med dagens reseavdrag, att resor med kollektivtrafik blir mer ekonomiskt attraktiva i förhållande till bilresor.
Transportarbetet för arbetsresor med kollektivtrafik beräknas enligt kommittén öka med drygt 10 procent och minska med drygt 10 procent med bil, vilket leder till vinster´för miljö och klimat. Det stora skattefelet i dagens reseavdrag beräknas enligt kommitténs förslag att minska kraftigt.

IVL, Svenska Miljöinstitutet välkomnar att det nuvarande reseavdraget försvinner.

– Reseavdraget i dess nuvarande form är en miljöskadlig subvention för arbetsresor med bil. Tidigare beräkningar har visat att om reseavdraget togs bort skulle antalet personkilometer med bil minska med 19 procent i Mälardalen och koldioxidutsläppen skulle minska med 16 procent. Det är stora minskningar som skulle märkas påtagligt i trafiken och göra stor miljönytta, säger Anders Roth, IVL:s mobilitetsexpert.

Branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik välkomnar reseavdragskommitténs förslag om att göra reseavdraget avståndsberoende och ersätta avdraget med en skattereduktion. Förslaget kommer, menar Svensk Kollektivtrafik, att minska klimatutsläppen, öka kollektivtrafikresandet och göra systemet mer rättvist och jämställt.

Däremot är Svensk Kollektivtrafik kritisk till kommitténs förslag att behålla tidsvinstreglen. Det innebär, anser organisationen, att fusket kommer fortsätta och många landsbygdsbor med bristande kollektivtrafik kommer inte att kompenseras för att de inte kan använda bussen eller tåget när de arbetspendlar.

Även Naturskyddsföreningen välkomnar kommitténs förslag.

– Reseavdragen är en av de största klimatskadliga subventionerna vi har i Sverige. Vi på Naturskyddsföreningen har arbetat i 25 års tid för att reseavdragen ska reformeras. Dagens besked visar att vårt arbete har lönat sig, säger Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen.

Man konstaterar att hälften av reseavdragen idag går till de tre storstadsregionerna, Stockholm, Göteborg och Malmö – trots att den ursprungliga tanken var att gynna landsbygden.

Samtidigt anser Naturskyddsföreningen att en del av kommitténs förslag är alltför krångliga.

– Till exempel att räkna tidsvinst mellan olika transportslag. Sådant krångel vill vi inte ha utan vi vill ha ett rakt och enkelt system, säger Johanna Sandahl.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)