Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

”Aldrig satsats så lite på underhållet”

Det har aldrig satsats så lite på vägunderhållet i Sverige som nu enligt en färsk rapport.

Sverige har aldrig lagt så lite pengar på underhåll som vi gör idag. Framför allt är det vägar och VA-system som sticker ut, där risken är att investeringarna knappt klarar av att stoppa förfallet. Det slås fast i en ny rapport från konsultföretaget WSP. Att som idag prioritera järnvägen framför vägnätet ger en låg samhällsekonomisk nytta, slår rapporten fast.

Behoven av underhåll stora både på järnväg och väg, särskilt när det kommer till vägnätet. Aldrig tidigare har Sverige lagt så lite pengar (kronor per fordonskilometer) på drift och underhåll av det statliga vägnätet som på 2010-talet. I början av 1990-talet uppgick drift och underhållskostnaderna till 20 öre per fordonskilometer, jämfört med 13 öre 2018. Vägtrafiken kommer de närmaste åren att stå för 70 procent av det hållbara resandet.

Stora delar av vägsystemet, omkring 70 procent, byggdes för över 50 år sedan och börjar nu falla för åldersstrecket, konstaterar rapporten.

Bärande delar i konstruktionen, exempelvis broar i betong, börjar närma sig sin tekniska livslängd och behöver bytas ut. Stora reinvesteringar i såväl det statliga som det kommunala vägnätet behövs alltså.

Anslaget till drift och underhåll av det statliga vägnätet befinner sig enligt rapporten på historiskt låga nivåer, mätt som kronor per fordonskilometer. Tidigt på 1990-talet låg drift- och underhållskostnaderna på 20 öre per fordonskilometer, jämfört med 13 öre 2018.

Rapporten slår också fast att huvuddelen av de landbaserade transporterna idag sker på vägarna. Det gäller nästan 90 procent av persontransporterna och drygt 70 procent av godstransporterna. Men trots det lägger Trafikverket i sitt förslag till nationell plan för nästkommande tolvårsperiod bara 30 procent av de samlade resurserna på vägnätet.

Klimatnyttan av att enligt dagens planer prioritera järnvägen framför vägnätet är relativt låg sett ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, hävdar rapporten. Trafikverket räknar med att järnvägens andel av persontransportarbetet endast kommer att öka från 12 till 14 procent fram till år 2040. WSP, däremot, bedömer att vägtrafiken redan idag står för omkring 50 procent av det hållbara resandet, en andel som kan förutspås öka till cirka 70 procent under de kommande två decennierna.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)