Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Aalborg’

Dansk stad satsar på förarlösa bussar för bättre stadsdelsservice

Den danska staden Aalborg planerar att under 2018 sätta in förarlösa bussar i den östra delen av staden. Bussarna ska förbättra den interna mobiliteten i området och ansluta till den övriga kollektivtrafiken till och från området. De förarlösa bussarna ska alltså fungera som stadsdelsbussar.

Statliga pengar till spårvägsprojekt stoppas

Den danska regeringen har stoppat det tidigare utlovade statliga stödet till den planerade spårvägen i Aalborg. Anledningen är att projektet enligt kommunens egna beräkningar är samhällsekonomiskt starkt förlustbringande. Eftersom statligt stöd är en förutsättning för spårvägsbygget stoppas nu detta nu. Istället ska andra trafikläsningar utredas.

© 2020 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)