Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘ACEA’

Fordonsindustrin: Nya utsläppsregler mycket dyrare än EU-kommissionen tror

De nya utsläppsregler, Euro 7, som EU-kommissionen vill driva igenom ger dramatiskt ökade tillverkningskostnader för fordon med förbränningsmotor. Kostnadsökningarna ligger långt över EU-kommissionens egna beräkningar. Bussar och lastbilar blir närmare 12 000 euro (cirka 135 000 kronor) dyrare i produktion än med dagens Euro 6-motorer. Det varnar de europeiska fordonstillverkarnas organisation ACEA i en ny rapport.

Kraftig ökning av elbussar i Europa

Försäljningen av elbussar (trådbussar oräknade) inom EU ökade kraftigt under det första kvartalet. Ökningen gäller både fullelektriska bussar och hybridbussar. Totalt ökade försäljningen av elbussar i Europa med 47,1 procent jämfört med samma tid förra året. Totalt såldes under årets tre första månader 1 053 elbussar i EU, rapporterar de europeiska fordonstillverkarnas branschorganisation ACEA. Elbussarnas marknadsandel när det gäller nya bussar blev därmed 14,4 procent. Antalet nya hybridbussar uppgick till 1 059 vilket gav hybriderna en marknadsandel av 14,5 procent.

Dieselbussen backar men alltjämt störst

Dieseldrivna bussar dominerade även i fjol försäljningen av nya bussar i EU, rapporterar de europeiska fordonstillverkarnas branschorganisation ACEA. 67,3 procent av alla nya bussar som såldes i EU förra året var dieseldrivna, 1,5 procentenheter färre än 2021. Samtidigt fortsatte elbussarna sin framryckning på marknaden.

Krympande bussmarknad i EU i fjol

Bussmarknaden i EU krympte med 17,2 procent i december, jämfört med samma månad 2021. Även för helåret 2022 minskade nyregistreringarna av tunga bussar, dvs bussar över 3,5 ton, i EU. Det rapporterar de europeiska fordonstillverkarnas organisation ACEA.

Mest gasbussar i Sverige och elbussar i Nederländerna

Sverige är det land i Europa som har högst andel gasbussar i trafik, medan Nederländerna har den största andelen elbussar. Bussparken i Sverige tillhör den yngsta i Europa, medan Rumänien har de äldsta bussarna. Det framgår av färsk statistik från de europeiska fordonstillverkarnas organisation ACEA. Statistiken redovisar läget år 2021.

Bussarna backade i Europa

Bussmarknaden i EU försvagades under november. Totalt nyregistrerades i EU 11,5 procent färre medeltunga och tunga bussar under november i år, jämfört med samma tid förra året. Det framgår av färska siffror från de europeiska fordonstillverkarnas branschorganisation ACEA. Statistiken omfattar bussar över 3,5 ton.

Stark oktober för bussar i EU

Efter fyra månader av stadig nergång blev oktober en stark månad när det gäller nyregistreringar av bussar över 3,5 ton i EU, rapporterar de europeiska fordonstillverkarnas organisation ACEA. Jämfört med oktober i fjol ökade nyregistreringarna med 24,4 procent. Totalt nyregistrerades i EU 2 377 nya bussar under oktober i år. I fjol var det 1 911.

Lyft i maj för bussar i Europa

Maj blev en stark månad när det gäller nyregistrerade bussar i EU, rapporterar de europeiska fordonstillverkarnas organisation ACEA. Antalet nyregistreringar av bussar över 3,5 ton ökade med hela 32,8 procent under månaden, jämfört med samma månad förra året. Sverige var ett av de länder som bidrog till att ge bussarna ett majlyft.

Svag minskning för bussarna i EU

Nyregistreringarna av medeltunga och tunga bussar i EU minskade med 1,2 procent under april, jämfört med samma period förra året. Bilden skiljer sig dock avsevärt från marknad till marknad, rapporterar de europeiska fordonstillverkarnas organisation ACEA. Totalt registrerades i EU 1 818 bussar över 3,5 ton under april.

Efterlyser bättre infrastruktur för laddning av elbussar i kommersiell trafik

Kollektivtrafikbranschens internationella organisation IRU och de europeiska fordonstillverkarnas organisation ACEA vill att EU skyndar på införandet av in infrastruktur för alternativa drivmedel. ”Bra att organisationerna gör gemensam sak i frågan”, kommenterar Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)