Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘beställaransvar’

Skärpt ansvar för beställare av busstransporter

Från den första juli kommer ansvaret för beställare av transporter att skärpas. Det gäller både beställare av persontransporter med buss och taxi och godstransporter. Regeringen kommer inom kort att lägga ett förslag om det skärpta beställaransvaret på riksdagens bord.

Skärpta krav på beställare av transporter

Regeringen föreslår att det ska ställas högre krav på den som beställer transporter. Transportköparen ska ansvara för att kontrollera att transporten är laglig. Regeringen vill också att tiden för att låsa fast ett fordon, så kallad klampning, ska förlängas från 24 timmar till 36 timmar. Det mer detaljerade innehållet i regeringens förslag har dock ännu inte blivit offentligt.

Kraven skärps på beställare av transporter – ändrade böter för kör-och vilotidsbrott

Transportstyrelsen vill skärpa kraven på beställare av transporter. Syftet är att öka regelefterlevnaden inom yrkestrafiken och skapa schysta villkor på transportmarknaden. Man vill också ändra sanktionerna för brott mot kör- och vilotidsreglerna.

© 2020 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)