Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Skärpta krav på beställare av transporter

Regeringen vill att ansvaret för den som beställer transporttjänster utökas. Foto: Ulo Maasing.

Regeringen föreslår att det ska ställas högre krav på den som beställer transporter. Transportköparen ska ansvara för att kontrollera att transporten är laglig. Regeringen vill också att tiden för att låsa fast ett fordon, så kallad klampning, ska förlängas från 24 timmar till 36 timmar. Det mer detaljerade innehållet i regeringens förslag har dock ännu inte blivit offentligt.

Förslaget gäller alla yrkesmässiga beställare av transporter, både inom godstrafik och persontrafik. Beställarna ska säkerställa att transporten är laglig att utföra. En bussresearrangör blir således till exempel enligt lag skyldig att se till att arrangörens bussresor uppfyller gällande kör- och vilotidsregler. Det införs en uttrycklig undersökningsplikt för den som sluter avtal med trafikutövaren (det transportföretag som faktiskt utför transporten) att kontrollera att transporten sker med stöd av rätt tillstånd.

Dessutom kan alla som ingår avtal om en viss transport hållas ansvariga, även när transporten säljs vidare i flera led.

– Idag har vi problem med olagliga yrkestransporter, osund konkurrens och företag som dumpar villkoren. Den som köper en transport har ett ansvar att se till att transporten utförs enligt reglerna och därför skärper vi nu beställaransvaret, säger Tomas Eneroth(S), infrastrukturminister.

Regeringen föreslår också att förlänga tiden för hur länge ett fordon kan vara klampat, alltså fastlåst. Klampning används bland annat för att säkerställa att sanktionsavgifter betalas innan fordonet får köra vidare. Dagens tidsgräns kan ibland vara för kort för att säkerställa att betalning faktiskt sker, menar regeringen.

Det var i fjol som Transportstyrelsen på regeringens uppdrag föreslog en rad skärpta krav på beställare av transporter. Regeringens förslag går i linje med Transportstyrelsens när det gäller beställaransvaret.

Transportstyrelsen konstaterade i fjol också att de nuvarande reglerna om beställaransvar inte tillämpas i någon större utsträckning av polis och åklagare.

– Det krävs att polisen säkerställer en effektiv kontrollverksamhet på väg, sa då Transportstyrelsens projektledare för regeringsuppdraget om yrkestrafiken, Johan Brändström.

Share Dela

Taggat som: , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)