Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Kraven skärps på beställare av transporter – ändrade böter för kör-och vilotidsbrott

Från den första mars får polisen bättre möjligheter att stoppa fortsatt färd för fordon som bryter mot lagar och regler. Foto: Ulo Maasing.

Polisen har de sneaste åren genomfört allt färre kontroller av den tunga trafiken. Foto: Ulo Maasing.

Transportstyrelsen vill skärpa kraven på beställare av transporter. Syftet är att  öka regelefterlevnaden inom yrkestrafiken och skapa schysta villkor på transportmarknaden. Man vill också ändra sanktionerna för brott mot kör- och vilotidsreglerna.

Skärpningarna när det gäller beställaransvaret består dels i att det införs en uttrycklig undersökningsplikt, dels att alla beställare i avtalskedjan kan bli ansvariga för en otillåten transport. De skärpta kraven ska gälla både person- och godstransporter.

Bakgrunden är att Transportstyrelsen har fått i uppdrag att utreda sju olika frågor inom yrkestrafiken. Frågan om beställaransvar är en av dessa frågor. På tisdagen lämnade Transportstyrelsen sin slutrapport till regeringen.

Beställaransvaret handlar om straffrättsliga bestämmelser som riktar sig mot yrkesmässiga beställare av gods- och persontransporter. I dag är ansvaret bara riktat mot den beställare som sluter avtal med trafikutövaren, alltså den som utför transporten.

– Med vårt förslag ska alla transportköpare kunna bli ansvariga, även när en otillåten transport har sålts vidare i flera led. Reglerna är fortfarande begränsade till att omfatta yrkesmässiga beställare. Den beställare som sluter avtal med den som faktiskt utför transporten ska dessutom kontrollera att transporten sker med rätt tillstånd, säger Johan Brandström, projektledare för regeringsuppdraget om yrkestrafiken.

De nuvarande reglerna om beställaransvar tillämpas inte i någon större utsträckning av polis och åklagare. Det är ett problem, som måste lösas.

– Det krävs att polisen säkerställer en effektiv kontrollverksamhet på väg. Vårt förslag gör det tydligt vem som ska kontrollera och vad som ska kontrolleras. Det ökar medvetenheten på marknaden om vilka krav som faktiskt ställs på aktörerna för att just de kan bidra till att skapa ordning och reda i transportbranschen, säger Johan Brandström.

När det gäller sanktionsavgifterna, ”böterna” för överträdelser av kör- och vilotidsreglerna föreslår Transportstyrelsen att sanktionsavgifterna för mindre överträdelse sänks till 500 kronor och för allvarlig överträdelse sänks avgiften till 1 000 kronor.

När det gäller mycket allvarlig överträdelse vill Transportstyrelsen att sanktionsavgiften differentieras till 2 000, 4 000, 6 000 eller 20 000 kronor beroende på överträdelsetyp.

För synnerligen allvarlig överträdelse differentieras avgiften till 8 000 eller 20 000 kronor beroende på överträdelsetyp.

– Det finns vissa typer av överträdelser där sanktionsavgiften är oproportionerligt hög sett till överträdelsen som begåtts, samtidigt finns det också vissa typer av grövre överträdelser där den sanktionsavgift som kan komma i fråga är oproportionerligt låg, skriver Transportstyrelsen.

– För att komma till rätta med problem gällande medvetet fusk som innebär att regelverket sätts ur spel, behöver sanktionsavgiften höjas för att få en mer avskräckande effekt och uppnå en högre regelefterlevnad. Det kan till exempel gälla en förare som använder en annan förares förarkort eller att ett företag undanhåller material vilket försvårar eller förhindrar en kontroll. Svenska förarkort som återkallats på grund av körning på annans kort har de senaste åren ökat, vilket också tyder på att sanktionsavgiften för denna överträdelse inte är tillräckligt avskräckande.

I sin rapport till regeringen konstaterar Transportstyrelsen också att polisens kontroller av den tunga trafiken på väg under senare år har minskat, år från år.

Taggat som: , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)