Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘BL’

Borås Lokaltrafik mot slutet med flaggan i topp

Den 1 april i år innebar i praktiken slutet för det kommunägda bussföretaget Borås Lokaltrafik. Efter en segsliten strid om Västtrafiks upphandling av stadstrafiken i Borås blev den 1 april i år den sista dagen som BL:s bussar gick i trafik. Dagen efter tog Nobina över. Men det sista helåret med BL visar på ett kommunalt bussbolag som gick i graven med flaggan i i topp – i alla fall om man ser till det ekonomiska resultatet.

Nobina tar över bussdepå i Borås

Det är nu klart att Nobina kommer att hyra den bussdepå som Borås Lokaltrafik(BL) äger i Borås. Kommunägda BL har förlorat tätortstrafiken i Borås och efter en lång rad rättsliga turer är det nu klart att Nobina tar över trafiken i månadsskiftet mars/april nästa år.

Kört för Borås Lokaltrafik

Efter långa rättsliga turer är det nu definitivt klart att kommunala Borås Lokaltrafik, BL, förlorar tätortstrafiken i Borås och att Nobina tar över trafiken. Högsta förvaltningsdomstolen har sagt nej till att ge BL prövningstillstånd i det allra sista överklagandet från BL. Det vari juni 2013 som Nobina vann Västtrafiks upphandling av lokaltrafiken i Borås och som de rättsliga kvarnarna började mala.

Slutet nära för Borås Lokaltrafik?

Kammarrätten i Jönköping avslog på torsdagseftermiddagen Borås Lokaltrafiks överklagande av upphandlingen av stadsbusstrafiken i Borås. Det var 2013 som det kommunala bussföretaget förlorade upphandlingen av trafiken när Västtrafik upphandlade denna. Vinnare blev Nobina.

Fortsatta domstolsturer kring Borås Lokaltrafik

De rättsliga turerna kring det kommunägda bussföretaget Borås Lokaltrafik, BL, fortsätter och blir allt mer svåröverskådliga. Men BL har råkat ut för ännu en motgång när det gäller Västtrafiks upphandling av stadsbusstrafiken i Borås. Högsta förvaltningsdomstolen ger inte BL prövningstillstånd och vägrar således att ta upp ärendet till behandling. Nu hamnar ärendet på nytt hos förvaltningsrätten.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)