Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Branschföreningen Tågoperatörerna’

Ordförandeskifte i Partnersamverkan

Helena Leufstadius, vd för branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik, tar över som ordförande i Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. Posten alternerar mellan Svensk Kollektivtrafik och SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. Det övergripande målet för Partnersamverkan är att kollektivtrafiken ska nå en fördubblad marknadsandel.

Regeringen ersätter för ID-kontroller

Det är nu klart att regeringen kommer att kompensera transportföretagen ekonomiskt för kostnader för ID-kontroller vid inresa till Sverige. I regeringens budgetförslag som las fram på tisdagen föreslår regeringen att anslaget för utveckling av statens transportinfrastruktur ökas med 52 miljoner kronor. Pengarna får även användas till utgifter för att ersätta transportörer för kostnader för ID-kontroller som utförs med stöd av lagen om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten.

Partnersamverkan byter ordförande

Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik, där bland andra Sveriges Bussföretag ingår, har bytt ordförande. Svensk Kollektivtrafiks Stefan Sedin har avlösts av Peter Haglund, chef för sektionen för Infrastruktur och fastigheter på SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). Ordförandeskapet i Partnersamverkan roterar mellan organisationerna och SKL är ordförande under 2016 och 2017.

Dålig information till tåg- och bussresenärer

Det är betydligt enklare att ta flyget än tåget eller bussen. Varje flygplats ger resenärerna mycket bättre information än vad tåg- och bussresenärer får. Det skriver Vi Resenärers Jan-Åke Bosell i ett öppet brev till ett antal aktörer i persontrafikbranschen.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)