Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘BTH’

Forskare: Elbussar billigare för samhället

Elbussar och elbilar blir billigare för samhället än konventionella fordon. Det slås fast i en doktorsavhandling vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH, som läggs fram den här veckan. I avhandlingen av forskaren Sven Borén vid BTH undersöks hur elbussar och elbilar kan bidra till en hållbar utveckling av transportsektorn. Forskningen lyfter även fram de miljömässiga, sociala och ekonomiska fördelarna med eldrivna fordon.

Nytt forskningsprojekt ska göra kollektivtrafiken smidigare

Ett nytt europeiskt projekt där Blekinge Tekniska Högskola (BTH) deltar ska göra samordningen av kollektivtrafiken. Bakgrunden är att informations- och betaltjänster för kollektivtrafikresenärer blir allt bättre. Men vid avvikelser i kollektivtrafiken är det fortfarande mycket svårt för resenärerna att få tillräcklig och aktuell information om hur resan kommer att kunna fullföljas. Information vid störningar är också ett av de områden som får lägst betyg från resenärerna i de årliga mätningar som görs av Kollektivtrafikbarometern.

Svensk forskning ska hjälpa upphandlingar av elbusstrafik

En grupp svenska forskare vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH, ska ta fram ett underlag för upphandling av trafik med elbussar. Det är forskargruppen i SustainTrans Research Team som har fått pengar från Energimyndigheten för att genomföra en tvåårig studie som ska underlätta introduktionen av elbussar i Sverige.

Svensk forskning slår fast: Eldrivna bussar är billigare

Både ur ett ekonomiskt och hållbart perspektiv är det smart att börja övergången till eldrift i bussar. En förutsättning är att de körs på ny förnybar el. Det hävdar forskare vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH. Där driver man ett stort forskningsprojekt som heter Greencharge och som är inriktat på hållbara transporter.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)