Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Bus Nordic’

Ny nordisk standard för bussar klar att användas

Nu är den nya, nordiska standarden Bus Nordic klar för användning. Bus Nordic är tänkt att vara den rekommenderade standarden vid upphandlingar av busstrafik i de nordiska länderna och ersätter det tidigare Buss2014. Tanken är att en buss som motsvarar rekommendationerna i Bus Nordic ska accepteras och fungera lika bra i alla nordiska kollektivtrafikorganisationer. Därmed ska Bus Nordic bidra till minskade kostnader vid upphandlingarna och göra det enklare att flytta bussar mellan städer och över gränser.

Grönt ljus för nordisk busstandard

Den gemensamma, nordiska busstandarden, Bus Nordic, har nu godkänts av alla berörda parter i de nordiska länderna, det vill säga Norge, Finland, Island och Sverige. Bus Nordic ska vara standard vid upphandlingar av busstrafik i Sverige samt beskriva de funktionskrav som branschen gemensamt har enats om. Nordic Bus ersätter den nuvarande standarden Buss 2014.

Nordisk busstandard snart klar

En gemensam standard för bussar i upphandlad trafik, Bus Nordic, väntas vara klar till årsskiftet. När Bus Nordic i Sverige är antaget av styrelserna för Svensk Kollektivtrafik och Sveriges Bussföretag, liksom av Trafikförvaltningen vid Stockholms läns landsting kommer det att som rekommendation ersätta dagens Buss 2014 i offentliga upphandlingar av kollektivtrafik.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)