Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Dansk PersonTrafik’

Danmark: Tuffare tag mot utländska turistbussar

Från den 1 november kommer Danmark att ändra sin tolkning av EU-reglerna om cabotagekörning med buss. Ändringen innebär att utländska bussar inte tillåts köra cabotage under mer än sju sammanhängande dagar per månad, uppger den danska bussbranschens organisation Dansk Persontransport. Organisationen har de senaste åren drivit en hård kampanj gentemot turistbussar som kör i landet utan att betala lagstadgade avgifter och skatter, exempelvis moms. Cabotage är transport av passagerare eller gods inom ett lands gränser, utfört av ett företag som är registrerat utanför detta lands gränser.

Krav på tuffare lag för cabotage med buss

Lagstiftningen för cabotage med turistbussar måste skärpas så att den kommer i nivå med vad som gäller godstransporter. Annars fortsätter det laglösa tillståndet i branschen med social dumpning, underbetalda utlänningar och momssvindel. Det skriver Michael Nielsen, vd för Sveriges Bussföretags danska systerorganisation Dansk Persontransport i en debattartikel i den danska tidningen Altinget. Där hävdar Nielsen att det i praktiken inte finns någon begränsning när det gäller utländska turistbussars möjlighet att köra cabotage.

Taxi och buss i gemensam organisation

Nu är det klart att branschorganisationerna för buss- respektive taxibranschen i Danmark fusioneras till en gemensam organisation. På onsdagen höll den danska motsvarigheten till Sveriges Bussföretag, Danske Busvognmænd, ett extra årsmöte. Där godkändes ett avtal om samgående mellan Danske Busvognmænd och Dansk Taxi Råd. De båda organisationerna bildar vid årsskiftet en ny, gemensam organisation för persontransporter i Danmark.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)