Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘EU’

Grönt ljus från EU för slopad diesel- och bensinskatt

EU gav på torsdagsförmiddagen klartecken till Sverige att tillfälligt slopa energiskatten på diesel och bensin. Beslutet togs på ett möte med EU-ländernas industri- och konkurrensministrar i Bryssel.

Svag minskning för bussarna i EU

Nyregistreringarna av medeltunga och tunga bussar i EU minskade med 1,2 procent under april, jämfört med samma period förra året. Bilden skiljer sig dock avsevärt från marknad till marknad, rapporterar de europeiska fordonstillverkarnas organisation ACEA. Totalt registrerades i EU 1 818 bussar över 3,5 ton under april.

Företagsledare manar EU-kommissionen att satsa på bioenergi

Både biodrivmedel och fasta biobränslen måste ha en central roll när EU arbetar för att bli oberoende av den ryska gasen, oljan och kolet. Det skriver över 500 företagsledare, varav drygt 100 svenska, från 26 länder till EU-kommissionen. De konstaterar att Rysslands anfallskrig på Ukraina tydligt har visat på brister i EU:s energipolitik, med stort beroende av importerade fossila bränslen, varav en stor del kommer från Ryssland.

Energiministern i EU: Bioenergi viktig för att klara energiförsörjningen

”Bioenergi kommer att vara en viktig del av energimixen för att klara den svåra situationen på energimarknaden till följd av kriget mot Ukraina.” Det sa energiminister Khashayar Farmanbar (S) när EU-ländernas energiministrar möttes i Bryssel i veckan. Bakgrunden var den snabbt förändrade situationen på EU:s energimarknad i kölvattnet av Rysslands invasion av Ukraina.

Regeringen: Sänkt drivmedelsskatt, pausad reduktionsplikt, ändrat reseavdrag

Finansminister Mikael Damberg (S) presenterade på måndagen en rad åtgärder för att möta prisökningarna på drivmedel och el till följd av Rysslands angrepp på Ukraina. Bland åtgärderna finns tillfälligt sänkt drivmedelsskatt, ett kraftigt ändrat reseavdrag och en fryst reduktionsplikt.

Sena utbetalningar från kommuner slår mot småföretag (uppdaterad version)

Samtidigt som drivmedelspriserna har skjutit i höjden med raketfart hotas existensen för små företag i bussbranschen. Det gäller i synnerhet företag som kör skolskjutsar och annan trafik som upphandlats av kommunerna. Anledningen är att utbetalningar av den kompensation företagen ska få för höjningar av bränslepriser tar lång tid. ”I praktiken får företagen agera bank åt kommunerna. Det är inte rimligt. Men det är värre än så eftersom kompensation inte utgår förrän från den tidpunkt då indexavstämningen görs, inte från när drivmedelspriser går upp ”, säger Lars Annerberg på Sveriges Bussföretag. Han är branschutvecklare när det gäller upphandlad trafik.

Regeringen ansöker hos EU om skattebefrielse för biodrivmedel

Regeringen kommer att hos EU-kommissionen ansöka om skattebefrielse för rena biodrivmedel under tio år, från och med 2023. Den skattebefrielse som Sverige har idag gäller året ut. Från buss- och kollektivtrafikbranschen har man under lång tid varnat för att en kostnadssmäll väntar kollektivtrafiken om inte skattebefrielsen förlängs. Därmed har regeringen svängt när det gäller de höginblandade, rena biodrivmedlen. I december gick regeringen ut med ett förslag som innebar att man inte skulle söka ett nytt undantag från statsstödsreglerna från kommande årsskifte.

Sverige överlägsen EU-etta i förnyelsebart

Sverige är överlägset bäst i EU när det gäller användningen av förnyelsebara drivmedel inom transportsektorn. Inget annat land kommer i närheten av Sverige. Tvåan Finland har inte ens hälften så hög andel förnybara drivmedel för fordon enligt EU:s statistikbyrå Eurostat. Att Sverige ligger såpass högt beror på den omfattande användningen av biobränslen som klassas som förnybara.

Svagt uppåt för bussarna i EU

Antalet tunga bussar som registrerades i EU under december ökade något i fjol, jämfört med 2020. Det konstaterar de europeiska fordonstillverkarnas organisation ACEA. Men då ska man samtidigt vara medveten om att 2020 var det första året med covid-19-pandemin, vilket slog mycket hårt mot bussförsäljningen i EU.

Anna Grönlund: Så påverkar EU svensk bussbransch 2022

Varför vill krafter inom EU försvåra för svensk bussbransch att köra på fossilfria drivmedel? Hur kan enskilda städer i Europa få sätta upp egna regler för tillträde och miljökrav för bussar när vi genom EU har en gemensam inre marknad? Nu, i början av 2022, passade vi på att fråga Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund, tillika vice ordförande i IRU:s passagerarkommitté och del av den svenska delegationen i UITP:s EU-kommitté, om status i aktuella EU-frågor som påverkar den svenska bussbranschen.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)