Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘EU’

IRU:Covid-19-pandemin kostar europeisk bussbransch 850 miljarder

Covid-19-pandemin slår hårt mot transportbranschen i Europa. Bussföretagen i EU beräknas minska sin omsättning med 57 procent under 2020, jämfört med förra året. Det innebär en minskning med 81 miljarder euro, cirka 850 miljarder SEK. Motsvarande siffror för godstransporter på väg i EU är en omsättningsminskning med 17 procent eller 64 miljarder euro (cirka 670 miljarder SEK). Därför måste EU i sin kommande budget avsätta minst tio procent, det vill säga 75 miljarder euro (784 miljarder SEK) till olika former av stöd för den kommersiella vägtrafiken. Det skriver den internationella vägtransportunionen IRU i ett brev till Europeiska Rådets ordförande Charles Michel samt till Tysklands förbundskansler Angela Merkel.

Biogasbesked välkomnas av bussföretagen – ännu oklart om HVO

Måndagens beslut av EU-kommissionen, som vi tidigare rapporterat om, att Sverige ska få fortsätta med skattebefrielse för biogas till fordonsdrift välkomnas av Sveriges Bussföretag. Däremot är det ännu oklart hur det blir med HVO, konstaterar Anna Grönlund, branschchef på Sveriges Bussföretag.

Fortsatt skattebefrielse för biogas

EU-kommissionen godkände på måndagen att Sverige får skattebefria biogas och biogasol som drivmedel för fordon och för uppvärmning under tio år. Sverige hade ansökt om statsstödsgodkännande för en sådan skattebefrielse som enligt EU:s regelverk utgör ett statsstöd. Men nu har alltså EU-kommissionen godkänt befrielse från energi- och koldioxidskatt för icke grödobaserad biogas och biogasol.

Covid-19: Ras för bussarna i EU

Nyregistreringarna av bussar och lastbilar i EU störtdök under årets första fem månader på grund av covid-19-pandemin. Det rapporterar de europeiska fordonstillverkarnas branschorganisation, ACEA. Under årets första fem månader sjönk antalet nyregistrerade nyttofordon i EU med 36,7 procent, jämfört med samma period förra året. Under maj låg siffran 44,4 procent under fjolåret. För bussarna var nergången ännu större, men Sverige går emot strömmen.

Branschtoppar till EU: Stöd kollektivtrafiken för en grön omstart

Mer än 80 beslutsfattare inom kollektivtrafiken i EUs medlemsländer skickade på onsdagen ett öppet brev till EU:s beslutsfattare. I brevet tar de upp hur coronakrisen har påverkat kollektivtrafiken inom EUs medlemsländer och hur kollektivtrafiken är en nyckel till en grön omstart efter pandemin i EU. Bakom brevet till EU:s toppar står bland andra en rad svenska branschföreträdare.

EU presenterade rese- och turistpaket i pandemins spår

EU-kommissionen presenterade på onsdagen ett paket med riktlinjer och rekommendationer som ska hjälpa medlemsländerna att lyfta de restriktioner som har införts på grund av covid-19-pandemin. Men det handlar inte om att EU:s gränser ska öppnas på ett givet datum, utan om stegvisa åtgärder för att åtminstone till en del göra det möjligt med turism inom EU i sommar.

EU-paket om resor och turism

Mot bakgrund av att covid-19-pandemin har slagit extremt hårt mot rese- och turistnäringen i hela världen väntas EU-kommissionen på onsdagen anta ett brett åtgärdspaket som omfattar turism, transporter och resande. Paketet kan möjligen göra det något klarare för vad som kommer att gälla i sommar, rapporterar nyhetsbrevet Euractiv som bevakar EU-frågor. Euractiv har tagit del av interna dokument från EU-kommissionen.

”Grön omställning kärnan i omstarten efter corona”

En grön omställning bör vara kärnan i en plan för den ekonomiska återhämtningen i Europa efter coronakrisen. Det skriver Svenskt Näringsliv i ett dokument som organisationen har lämnat över till EU-kommissionen. Batterier för gröna transporter är ett inslag i den gröna omställningen, en ”European Green Deal”, pekar Svenskt Näringsliv på. ”En viktig signal. Nu finns möjligheten att skynda på skiftet till en grön och elektrifierad kollektivtrafik”, kommenterar Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund.

Vann upphandling, hotas av konkurs för EU-böter

För mindre än två veckor sedan vann bussföretaget Helsingfors Busstrafik AB en upphandling av trafik med 122 bussar som trafikhuvudmannen i den finska huvudstaden (HSL) genomförde. Nu hotas företaget av konkurs därför att EU-kommissionen kräver att företaget ska betala 54,2 miljoner euro, cirka 640 miljoner kronor, i böter till EU, rapporterar det finska radioföretaget YLE.

EU-kommissionär: Turismen i Europa hotar backa 70 procent

”Turismen var den första näringsgren som drabbades av coronaviruset och jag är säker på att turistsektorn kommer att vara den sektor i ekonomin som återhämtar sig långsammast.” Det sa EU:s kommissionär för den inre marknaden, Thierry Breton, när han på tisdagen talade via videolänk till en kommitté i EU-parlamentet. Han bedömde att turismekonomin kan rasa med upp till 70 procent till följd av coronakrisen.

© 2020 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)