Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘EU’

Bussföretagen: Flexiblare kör- och vilotidsregler välkomnas

”Det är välkommet att EU-kommissionen föreslår flexiblare kör- och vilotidsregler för turist- och beställningstrafik än för linjetrafik.” Det skriver branschorganisationen Sveriges Bussföretag i sitt remissvar när det gäller EU-kommissionens förslag om ändrade- kör och vilotidsregler. Förslaget tar uppminimikrav för raster samt dygns- och veckovila för det som kallas ”tillfälliga persontransporter”, alltså turist- och beställningstrafik.

Företagsledare: Låt unga bussförare köra längre

Regeringen bör verka för att ålderskravet för busskörkort sänks till 18 år. Likaså för att EU:s yrkesförardirektiv ändras när det gäller 50-kilometersregeln. De som väljer att utbilda sig till bussförare efter gymnasiet måste vänta tills de är 24 innan de får köra sträckor längre än 50 kilometer. Det skriver sju företagsledare i bussbranschen i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

EU begär att Mercedesbussar återkallas

EU-kommissionen har genom EU:s snabbvarningssystem krävt att olika versioner av Mercedes-Benz Citaro återkallas av tillverkaren på grund av tekniska brister som gör att resenärer riskerar att komma till skada. Det handlar dels om dörrar som kan öppnas delvis under färd, dels om fästen för monitorer som riskerar att brista.

EU fastställer krav på laddmöjligheter för bussar och lastbilar

EU:s ministerråd godkände på tisdagen nya krav på ladd- och tankinfrastruktur för el- och bränslecellsfordon i EU-länderna. För bussar och lastbilar innebär det att det ska finnas kraftfulla laddstationer på minst var 60:e kilometer längs det europeiska stomvägnätet och minst var 100:e kilometer längs andra huvudvägar. Utbyggnaden ska ske stegvis.

Kritik mot ändrade klasser för bussar

Det förslag till ändrade klasser för bussar som EU-kommissionen har lagt fram möter stark kritik från buss- och kollektivtrafikbranschens internationella organisationer. I ett brev till klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) och hennes motsvarighet i övriga EU-länder reagerar organisationen på att lågentrébussar klass II ska bedömas som stadsbussar när det gäller utsläppsnivåer. Förslaget innebär stora problem, framhåller organisationerna.

EU föreslår ändrade klasser för bussar

Spanien tog över som ordförande i EU den 1 juli och landet har nu presenterat sitt program för det närmaste halvåret. För bussbranschens del finns i detta första övergripande program få konkreta förslag att ta fasta på. Men intressant är att Spanien tydligt fokuserar på frågor med beröring på turism, digitalisering, hållbar omställning och behovet av närmare samarbete med Latinamerika och Karibien, säger Anna Grönlund, branschchef vid Sveriges Bussföretag. Som bussmagasinet rapporterade på tisdagen kan det bl a få betydelse för EU:s import av litium, ett mineral som har stor betydelse för tillverkning av batterier till elbussar och andra elfordon.

Elbussar mot mineraler ska motverka Kinaberoende

EU arbetar på en plan för att leverera elbussar till länder i Latinamerika i utbyte mot köpa litium därifrån. Litium används i batterier för elfordon. Syftet med planen är att minska EU-ländernas beroende av Kina som är en av världens stora producenter av litium, rapporterar nyhetsbyrån Bloomberg. Världens största litiumreserver finns i Latinamerika.

Krav på laddmöjligheter för turistbussar klubbade

EU-parlamentet har nu sagt ja till nya krav för att göra det möjligt att ladda batteridrivna bussar och lastbilar i långväga trafik, likaså för personbilar. Parlamentet har också godkänt krav på tankmöjligheter för bränslecellsdrivna fordon. De nya reglerna infår i EU:s så kallade ”Fit for 55”-paket eller 55-procentspaket som syftar till att minska utsläppen av växthusgaser med minst 55 procent fram till 2030, jämfört med 1990 års nivå.

Bussföretagen kritiska till EU-förslag

Branschorganisationen Sveriges Bussföretag är i ett remissvar starkt kritiskt till delar av EU-kommissionens förslag till ett nytt körkortsdirektiv. Samtidigt som organisationen säger sig vara positivt inställd till syftet med direktivet i stort reagerar bussföretagen mot ålderskraven för busskörkort och den så kallade 50-kilometersregeln.

EU-kommissionen: Ändrade kör- och vilotidsregler för beställningstrafik

EU-kommissionen klubbade på torsdagen sitt förslag om ändrade kör- och vilotidsregler för turist- och beställningstrafik, det som formellt kallas tillfällig busstrafik. EU-kommissionen motiverar sitt förslag med att förare i turist- och beställningstrafik har en annan rytm i arbetet än förare i linjetrafik eller lastbilsförare, beroende på stora säsongsvariationer, längden på resorna och karaktär på köruppdragen. Förslaget välkomnas av Sveriges Bussföretag.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)