Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘EU’

Ändrat igen om YKB

Nu ändras regelverket för YKB, yrkeskompetensbevis, igen. I januari beslutade riksdagen att regeringen skulle få förlänga giltigheten på yrkeskompetensbevisen, YKB, för landets yrkesförare med sex månader på grund av covid-19-pandemin. Distansundervisning för YKB skulle också tillåtas under hela fortbildningen, fram till och med den 31 juli. Men nu kommer nya besked. Regeringens beslut om ändring i förordningen rörande undantag och förlängd giltighetstid för yrkesförarkompetens gäller inte från och med den 6 mars 2021. Istället ska en ny EU-förordning, Omnibus 2, tillämpas.

Transportföretagen: Satsa miljarder på kollektivtrafik

Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår, vill att regeringen avsätter fyra miljarder kronor fram till år 2027 till utbyggnad av kollektivkörfält uppgradering av smarta trafiksystem som gör det möjligt att dirigera trafikflöden i realtid.

Alla Europas elbussmodeller kartlagda

Det österrikiska miljö- och transportdepartementet har gett ut en unik kartläggning av de batteri- och bränslecellsbussar som finns på den europeiska marknaden. Handboken är tänkt att fungera bland annat som beslutsstöd vid offentlig upphandling av bussar och busstrafik. Eftersom utvecklingen går i rasande fart får man se kartläggningen som en ögonblicksbild som omfattar 110 bussmodeller från 36 tillverkare.

”EU-regler hotar klimatsmart kollektivtrafik”

Kollektivtrafiken i Sverige har till mycket stor del redan slutat använda smutsiga och satsar hårt på förnyelsebara drivmedel. Men nu hotas utvecklingen av en EU-förordning, taxonomin, som styr vilka investeringar som ska klassas som hållbara – och taxonomin hotar nu att slå hårt mot kollektivtrafiken i Sverige. Det skriver Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund och Svensk Kollektivtrafiks vd Johan Wadman i en gemensam debattartikel i Aktuell Hållbarhet..

Miljöhuvudstad får första nya elbussen från VDL

Europas Miljöhuvudstad 2021 blir också den stad som får det första exemplaret av VDL:s helt nya generation av stadsbussen Citea. Staden är finska Lahtis och det är trafikföretaget Koiviston Auto som var först med att beställa den nya elbussen från holländska VDL.

Kraftig nergång för bussarna i EU

Den europeiska bussmarknaden har krympt kraftigt under 2020 som en följd av covid-19-pandemin. Under perioden januari t o m november nyregistrerades i EU 23,5 procent färre bussar än samma tid i fjol. Det rapporterar den europeiska fordonsindustrins organisation ACEA. Under årets första elva månader nyregistrerades i EU totalt 25 532 nya bussar över 3,5 ton.

”Konkurs hotar många mindre bussföretag”

”Det är inte säkert att vi efter covid-19-pandemin har en bussbransch som vi känner den i Europa. Många små och medelstora bussföretag hotas av konkurs när Europas regeringar med några undantag inte stöttar dem”. Det sa André Schwämmlein, vd för expressbussjätten FlixBus´ moderbolag FlixMobility på ett europeiskt webinarium på måndagen. Han fick stöd i sin kritik av Christian Schreyer, vd för Transdev i Nord- och Centraleuropa,  som reagerade på att statliga trafikföretag på flera håll i Europa hålls under armarna medan andra företag kommer i kläm under pandemin.

EU samordnar reserestriktioner – ”Bra men otillräckligt”

EU-länderna enades på tisdagen om en bättre samordning av sina åtgärder och reserestriktioner till följd av covid-19-pandemin. Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår, välkomnar beslutet som ett steg i rätt riktning. Men samtidigt anser man att Europeiska rådets beslut idag är otillräckligt. ”Turistbussföretagen står redo att genomföra resor på ett ansvarsfullt sätt men det finns i dagsläget alldeles för stor osäkerhet kring om det överhuvudtaget är möjligt att komma ut i Europa. Bussbranschen är helt beroende av en tydlig och långsiktig harmonisering för att kunna återstarta verksamheten”, säger Anna Grönlund, branschchef vid Sveriges Bussföretag.

Fortsatt skattebefrielse för HVO välkomnas av bussföretagen

EU-kommissionen har beslutat att godkänna att Sverige fortsätter att befria rena och höginblandade biodrivmedel. Det innebär att biodrivmedel som E85, rapsbaserad biodiesel och HVO som inte omfattas av reduktionsplikten, kan fortsätta att skattebefrias i Sverige även under 2021. ”Ett oerhört välkommet besked”, säger Anna Grönlund, Sveriges Bussföretag.

IRU:Covid-19-pandemin kostar europeisk bussbransch 850 miljarder

Covid-19-pandemin slår hårt mot transportbranschen i Europa. Bussföretagen i EU beräknas minska sin omsättning med 57 procent under 2020, jämfört med förra året. Det innebär en minskning med 81 miljarder euro, cirka 850 miljarder SEK. Motsvarande siffror för godstransporter på väg i EU är en omsättningsminskning med 17 procent eller 64 miljarder euro (cirka 670 miljarder SEK). Därför måste EU i sin kommande budget avsätta minst tio procent, det vill säga 75 miljarder euro (784 miljarder SEK) till olika former av stöd för den kommersiella vägtrafiken. Det skriver den internationella vägtransportunionen IRU i ett brev till Europeiska Rådets ordförande Charles Michel samt till Tysklands förbundskansler Angela Merkel.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)