Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘EU’

Nya utsläppskrav slutligen klubbade

Efter många och långa turer klubbade EU:s ministerråd på måndagen slutligen de nya kraven för koldioxidutsläpp från bussar och lastbilar. De innebär bland annat att alla nya stadsbussar måste vara utsläppsfria från 2035. 90 procent av de nya stadsbussarna måste vara emissionsfria redan 2030. Regionbussar och långfärdsbussar är undantagna.

Bussföretagen sågar EU-förslag om förskottsbetalningar och avbokningar

”Inte verklighetsförankrade”. Så dömer Sveriges Bussföretag ut flera av inslagen i EU-kommissionens förslag om regelverk för paketresor och så kallade sammanlänkade resor. Delar av det förslag som EU-kommissionen la fram i höstas riskerar enligt Sveriges Bussföretag att både försämra utbudet för konsumenterna och göra det svårare för företag som arrangerar paketresor eller kör kommersiell linjetrafik med buss.

Kritik mot EU-beslut om utsläppsgränser

Onsdagens beslut i EU-parlamentet om tuffa begränsningar av utsläppen från bussar och lastbilar får kritik från flera håll. Från 2030 måste 90 procent av alla nya stadsbussar vara emissionsfria och 2035 måste alla vara helt fossilfria. När det gäller lastbilar och andra bussar går EU lite långsammare fram (klicka här). De europeiska fordonstillverkarnas branschorganisation ACEA menar att det inte räcker att ställa krav på fordonstillverkarna. Nödvändig infrastruktur måste också komma på plats.

Klart för nya utsläppsgränser för bussar och lastbilar

Europaparlamentet beslutade på onsdagen om bindande nya utsläppsgränser för bussar och lastbilar. De nya kraven innebär att fordonstillverkarna efterhand måste införa mindre förorenande fordon på marknaden för att inte drabbas av straffavgifter.

Samlad aktion för ökade medel till kollektivtrafik

Den internationella kollektivtrafikunionen UITP och 42 andra europeiska branschorganisationer inom transportsektorn gör nu gemensam sak för att bland annat öka det ekonomiska stödet till kollektivtrafiken. I en ny kampanj uppmanar organisationerna EU:s ministerråd och Europaparlamentet att stärka finansieringen av EU:s fond för ett sammanlänkat Europa.

Fordonstillverkare: Säkra infrastrukturen för fossilfria bussar

Bussar och lastbilar har en avgörande betydelse för våra dagliga liv. Men Europa måste säkra att dess fordonsindustri inte bara är hållbar, utan också globalt konkurrenskraftig. Det säger Harald Seidel, ordförande i styrelsen för nyttofordonsavdelningen inom de europeiska fordonstillverkarnas branschorganisation ACEA. Han efterlyser bland annat en infrastruktur som motsvarar de krav och mål som EU har när det gäller bussar och lastbilar.

EU-parlamentet sa ja till nytt körkortsdirektiv

EU-parlamentet röstade på onsdagen ja till ett nytt körkortsdirektiv. För bussförare innebär det bland annat att medlemsstaterna har rätt att slopa den så kallade 50-kilometersgränsen för unga bussförare. Sveriges Bussföretag konstaterar att det förslag till ändrat körkortsdirektiv som Europaparlamentet antog innehåller flera och viktiga förändringar.

IRU manar EU-parlamentet: Lätta på körkortsregler för unga yrkesförare

Tro inte på myten att unga yrkesförare utgör en trafiksäkerhetsrisk. Den uppmaningen riktar den internationella vägtransportunionen IRU till ledamöterna i EU-parlamentet som den 27 februari röstar om EU:s nya körkortsdirektiv. IRU uppmanar parlamentet att gå på samma linje som dess transport- och turistutskott tidigare gjort.

EU-rapport: Svår förarbrist i hela Europa – omfattande åtgärder föreslås

Kollektivtrafiken i EU-länderna står inför en aldrig tidigare skådad kris med brist på arbetskraft. Åldrande medarbetare, konkurrens från andra branscher, covid-19-pandemin och en bild av en bransch med låga löner och dåliga anställningsförmåner bidrar till krisen. Förarbristen är inte en nationell utan en global fråga men inte den enda utmaningen. Branschen har brist även på annan kvalificerad arbetskraft. Det konstaterar en ny rapport om bristen på arbetskraft i kollektivtrafiken och åtgärder för att möta problemet. Rapporten har skrivits av en arbetsgrupp på på uppdrag av EU-kommissionen. Där föreslås ett antal åtgärder för att tackla problemen.

Bussföretagen: Viktig seger för turistbussbranschen

Att Europaparlamentet och EU:s ministerråd i veckan kom överens om ändrade kör- och vilotidsregler för bussförare i turist- och beställningstrafik är en viktig seger för turistbussbranschen. De nya reglerna kommer att minska stressen och ge förarna bättre förutsättningar att anpassa körningarna efter verkligheten. Men viktigast av allt är att EU:s institutioner en gång för alla erkänner att förutsättningarna skiljer sig mellan buss- och lastbilstrafik. Det framhåller Sveriges Bussföretag i en kommentar till uppgörelsen som vi tidigare presenterat.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)