Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘EU’

Vann upphandling, hotas av konkurs för EU-böter

För mindre än två veckor sedan vann bussföretaget Helsingfors Busstrafik AB en upphandling av trafik med 122 bussar som trafikhuvudmannen i den finska huvudstaden (HSL) genomförde. Nu hotas företaget av konkurs därför att EU-kommissionen kräver att företaget ska betala 54,2 miljoner euro, cirka 640 miljoner kronor, i böter till EU, rapporterar det finska radioföretaget YLE.

EU-kommissionär: Turismen i Europa hotar backa 70 procent

”Turismen var den första näringsgren som drabbades av coronaviruset och jag är säker på att turistsektorn kommer att vara den sektor i ekonomin som återhämtar sig långsammast.” Det sa EU:s kommissionär för den inre marknaden, Thierry Breton, när han på tisdagen talade via videolänk till en kommitté i EU-parlamentet. Han bedömde att turismekonomin kan rasa med upp till 70 procent till följd av coronakrisen.

Dieselbussar dominerade Europa i fjol

Dieselbussarna dominerade stort på den europeiska bussmarknaden förra året. 85 procent av alla nyregistrerade medeltunga och tunga bussar, alltså bussar över 3,5 ton, i EU förra året var dieselbussar. Detta enligt siffror från de europeiska fordonstillverkarnas organisation ACEA. I siffran ingår dock bussar som körs på biodiesel som HVO, RME med mera eftersom de har dieselmotorer men inte diesel som drivmedel. Samtidigt ökade nyregistreringarna av elbussar med drygt 170 procent.

Många elbussar när Helsingfors upphandlar

Helsingfors får en rad nya elbusslinjer som ett resultat av den upphandling av busstrafik som trafikhuvudmannen HSL avgjorde i veckan och som vanns av Helsingfors Busstrafik AB. Närmare hälften av den upphandlade trafiken ska köras med elbussar, både normalstora, tolv meter långa bussar och eldrivna ledbussar. Totalt omfattade upphandlingen trafik med 122 bussar och kostnaden för avtalet är cirka 33 miljoner euro (359 miljoner SEK) per år.

Undantag från kör- och vilotidsregler förlängs /NY VERSION/

På torsdagseftermiddagen blev det klart att det undantag från kör- och vilotidsreglerna som Transportstyrelsen tidigare beslutat om ska fortsätta att gälla till och med den 31 maj men med vissa förändringar från dagens undantagsregler. Tidigare på torsdagen meddelade Transportstyrelsen att undantaget skulle gå ut den 15 april. 

Grönt hos EU för kontantstöd till krisande företag – i Danmark

EU-kommissionen godkände på onsdagen det danska kontantstödet till företag som drabbats av stora minskningar i omsättningen på grund av covid-19-pandemin. Det innebär att stödet inte strider mot EU:s statsstödsregler. I Sverige har Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår, begärt ett liknande stöd men hittills har regeringen enbart hänvisat företagen till att låna pengar.

“Öppning men fortsatt osäkerhet om rena biodrivmedel”

Regeringens besked att man hos EU-kommissionen ska ansöka om en förlängning av HVO och andra flytande biodrivmedel är en öppning, men osäkerheten om framtiden finns kvar. Det anser Svebio, Svenska Bioenergiföreningen. “Ett mycket bra besked, anser Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår. Svensk Kollektivtrafik anser att regeringens ansökan är ett stort steg framåt.

Regeringen vlll ha HVO skattebefriat även 2021

Det finns nu goda möjligheter att biodrivmedlet HVO kan bli skattebefriat även år 2021. Regeringen har nu i en så kallad pre-notifiering meddelat EU att Sverige avser att komma in med en ansökan om fortsatt skattebefrielse för flytande biodrivmedel där HVO ingår. I nuläget har Sverige ett undantag från EU:s statsstödsregler när det gäller både flytande biodrivmedel, men det undantaget går ut vid årsskiftet.

Sverige stänger gränsen

Regeringen beslutade på tisdagen, med anledning av Europeiska rådets och kommissionens uppmaning, att tillfälligt stoppa icke nödvändiga resor till Sverige i syfte att mildra effekterna av coronavirusets utbrott och minska spridningen av covid-19.

Resenärer okunniga om sina rättigheter

En majoritet av buss-, flyg-, tåg- och färjeresenärerna i Europa är okunniga om sina rättigheter. Det visar en stor undersökning som EU-kommissionen presenterade den här veckan. Undersökningen bygger på intervjuer med nästan 28 000 EU-medborgare. Bussbranschen placerar sig i bottenskiktet bland transportslagen.

© 2020 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)