Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘förare’

Säkrare yrkesförare med artificiell intelligens

Ett nytt projekt, FitDrive, vid Mälardalens högskola ska förbättra trafiksäkerheten. Projektet siktar in sig på att använda ny teknik och artificiell intelligens för att utläsa olika typer av onormalt körbeteende och trafiksäkerhetsrisker hos yrkesförare.

Fler söker sig till fordons- och transportutbildning

Preliminär statistik för läsåret 2017/18 redovisar sex procent fler elever på gymnasieskolans fordons- och transportprogram än i fjol. Transportnäringen har ett skriande behov av nya medarbetare. Samtidigt stannar ökningen för alla typer av yrkesutbildningar på 0,5 procent jämfört med året innan.

Bussförare en åldrande yrkeskår

Den svenska bussförarkåren är ett åldrande släkte. Var femte bussförare i landet är över 60 år. Det är en siffra som har ökat dramatiskt sedan år 2000 då knappt fem procent av bussförarna var över 60 år. Det betyder också att bussbranschen nu bokstavligt skriker efter nya medarbetare – branschen har ett rekryteringsbehov av 2 000 nya förare om året de närmaste åren.

Bussföretagen jagar förare på mässor

Sveriges Bussföretag ska nu ge sig ut på olika mässor för att locka fler till bussföraryrket. Behovet av bussförare är skriande. Branschen uppskattar behovet till 3000 nya förare om året. Hittills har också antalet ungdomar som söker sig till den gymnasiala bussförarutbildningen lågt.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)