Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘fuskåkande’

Ökade biljettkontroller minskar trängsel

För att minska trängseln på bussar och tåg samt för att säkra en del av intäkterna ökar nu UL i Uppland biljettkontrollerna. UL har det övergripande ansvaret för kollektivtrafiken i Region Uppsala och konstaterar att många resenärer under våren och sommaren har passat på att resa utan giltig biljett.

Örebro: Bussavgångar hotas av biljettfusk

Länstrafiken Örebro varnar nu för att det ökande fuskåkandet utgör ett hot för trafiken. Antalet personer som tjuvåker med länstrafikens bussar har ökat i spåren av covid-19-pandemin. Det är något som i förlängningen riskerar att slå tillbaka mot såväl tjuvåkarna själva som mot de resenärer som gör rätt för sig, varnar länstrafiken.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)