Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Göran Hallén’

Åldrande förarkår i svensk bussbransch

De fyra största bussföretagen i Sverige har tillsammans en marknadsandel på 45 procent. Men det är en relativt låg marknadskoncentration av större företag jämfört med andra svenska näringar. Den svenska bussbranschen är alltjämt en bransch med många företag, spridda över hela landet. Bakom ratten på bussarna sitter en allt mer åldrande förarkår. Det framgår av den årliga statistikrapporten från Sveriges Bussföretag där en väldig samling av fakta om branschen presenteras.

Bättre och bättre lönsamhet för bussbranschen

Lönsamheten i den svenska bussbranschen har förbättrats avsevärt de senaste åren. Efter att tidigare ha legat under flertalet branscher i svenskt näringsliv är lönsamheten nu på nivå med många andra branscher, dock utan att ligga i toppskiktet. Medelstora, privata bussföretag har bäst lönsamhet, medan Arriva är sänket i lönsamhetsstatistiken. Det framgår av den nya, årliga statistikrapporten från branschorganisationen Sveriges Bussföretag som publicerades på tisdagen.

Bussen leder grön omställning men oklara spelregler oroar

Bussarna leder omställningen till en fossilfri fordonsflotta. Landets bussflotta är påfallande. Medelåldern är blygsamma fyra år och 90 procent av svensk busstrafik är upphandlad. Det är några av de fakta om svensk bussbransch som finns i den nya statistikrapporten om svensk busstrafik som Sveriges Bussföretag publicerade på fredagen. Men i branschen finns en oro för framtiden när det gäller den gröna omställningen.

Bussbranschen spjutspets i transportsektorns klimatomställning

Bussbranschen leder den svenska transportsektorns omställning till en fossilfri fordonsflotta. Branschen växer kraftigt, samtidigt som lönsamheten förbättras. Nästan 40 procent av landets bussförare är födda utrikes, vilket visar att busstrafiken och därmed kollektivtrafiken i sin helhet till stor del stannar utan invandrare. Det framgår av den årliga statistikrapporten från Sveriges Bussföretag och som presenteras på torsdagen.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)