Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Jämtlands länstrafik’

Kontantfritt snart även i Jämtland

Bland de sista regionerna i landet blir busstrafiken i Jämtland snart också kontantfri. Från den 22 augusti kan resenärer på Länstrafikens bussar inte längre betala med kontanter. Syftet är att minska rånrisken. ”Det är en arbetsmiljöfråga” säger Thomas Hägg, vd för Länstrafiken i Jämtland.

Dyrare trafik beror inte på ointresse från bussbolag

Att kollektivtrafiken i Jämtland i de senaste upphandlingarna har blivit dyrare beror inte på bristande vilja till konkurrens från bussföretagen. Det skriver två företrädare för bussbranschen i en debattartikel i Östersunds-Posten, ÖP. Där bemöter Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund och ordföranden i Mittsveriges Bussbranschförening, Karl Erik Bäckwall påståenden från Thomas Hägg, vd för Länstrafiken i Jämtland. Hägg har tidigare hävdat att kollektivtrafikens fördyring beror på bristande konkurrens i upphandlingar.

Jämtlands-vd: Konkurrensen är för dålig

Konkurrensen vid trafikupphandlingar är för dålig i Jämtland, både när det gäller buss och taxi. Det är förklaringen till de kraftiga kostnadsökningarna för Länstrafiken. Det hävdar vd:n för Länstrafiken i Jämtland, Thomas Hägg, i en intervju i Östersunds-Posten. Hägg har nu fått i uppdrag att undersöka möjligheterna att köra mer av trafiken i egen regi.

Skånetrafiken i topp på Facebook

Skånetrafiken är den av landets trafikhuvdmän/regionala kollektivtrafikmyndigheter som har flest fans på Facebook. I förhållande till invånarantalet i trafikområdet leder däremot Karlstadsbuss gillaligan på Facebook överlägset. En genomgång av landets trafikhuvudmän visar generellt på en klen närvaro på Facebook och även andra sociala medier.

© 2020 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)