Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Jonas Bjelfvenstam’

Transportstyrelsen ligger lågt med avgiftshöjningar

Mot bakgrund av covid-19-pandemin och den kris som pandemin har utlöst har Transportstyrelsen beslutat att nästan helt avstå från avgiftshöjningar nästa år. Inom vägtrafiken höjs bara den så kallade vägtrafikregisteravgiften som tas ut för fordon som är registrerade i vägtrafikregistret. Avgiften höjs med en tia, från 65 till 75 kronor.

Transportstyrelsen öppnar för självkörande bussar – ”Historiskt beslut”

Transportstyrelsen har nu gett sitt klartecken till den första försöksverksamheten med självkörande buss på allmän väg i Sverige. Det är bussföretaget Nobina som ska köra en linje på 1,5 kilometer i Kista i norra Stockholm. Transportstyrelsens beslut gör det möjligt att testa framtidens hållbara transporter.

Ny generaldirektör för VTI

Regeringen utsåg på torsdagen Tomas Svensson till ny generaldirektör för Statens Väg- och Transportforskningsinstitut i Linköping, VTI. Han har varit tillförordnad generaldirektör för VTI sedan årsskiftet.

Jonas Bjelfvenstam permanentad på Transportstyrelsen

Regeringen utsåg på torsdagen Jonas Bjelfvenstam till ordinarie generaldirektör på Transportstyrelsen. Den 19 anuari i år utsågs han till tillförordnad generaldirektör på myndigheten sedan den tidigare generaldirektören Maria Ågren fått gå sedan hon och regeringen inte kommit överens.

Transportstyrelsens chef byts ut

Transportstyrelsens generaldirektör Maria Ågren har med mycket kort varsel lämnat sin tjänst. Regeringen utsåg på torsdagen Jonas Bjelfvenstam som vikarierande generaldirektör för Transportstyrelsen. Han tillträder omedelbart, alltså under torsdagen, sin befattning.

Chefsskifte på VTI

Regeringen har utsett Tomas Svensson till tillförordnad generaldirektör på VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, i Linköping. Han går in på posten vid årsskiftet, då VTI:s nuvarande generaldirektör Jonas Bjelfvenstam slutar.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)