Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Karl-Erik Bäckwall’

Bussföretagen: Regional kollektivtrafik behandlas styvmoderligt av regeringen

Regeringen behandlar den regionala kollektivtrafiken styvmoderligt och urholkar resurserna till regionernas trafikarbete. Den ekonomiska ramen för länsplanerna har minskat stadigt år efter år. 2010-2021 fick länsplanerna nästan åtta procent av resurserna i den nationella planen men i den senaste nationella planen bara 5,2 procent. Det är en trend som måste brytas för att den regionala kollektivtrafiken ska kunna utvecklas, skriver två företrädare för bussbranschen i en debattartikel i Östersunds-Posten på tisdagen, Karl-Erik Bäckwall, regional representant för Sveriges Bussföretag Mittsverige samt Sveriges Bussföretags branschchef och vice vd Anna Grönlund.

Dyrare trafik beror inte på ointresse från bussbolag

Att kollektivtrafiken i Jämtland i de senaste upphandlingarna har blivit dyrare beror inte på bristande vilja till konkurrens från bussföretagen. Det skriver två företrädare för bussbranschen i en debattartikel i Östersunds-Posten, ÖP. Där bemöter Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund och ordföranden i Mittsveriges Bussbranschförening, Karl Erik Bäckwall påståenden från Thomas Hägg, vd för Länstrafiken i Jämtland. Hägg har tidigare hävdat att kollektivtrafikens fördyring beror på bristande konkurrens i upphandlingar.

Ägarförändring i anrikt jämtländskt bussföretag

Jämtlandsföretaget Danielssons Buss blir åter ett renodlat familjeföretag. Den välkände branschprofilen Karl-Erik Bäckwall drar sig tillbaka som delägare och säljer sina aktier i företaget till grundaren Daniel Johanssons sonson Lennart Danielsson. Det innebär att bolaget nu till 100 procent åter ägs av familjen Danielsson. Kalle Bäckwall kvarstår dock i företagets styrelse.

Krav på bankgaranti gör kollektivtrafiken dyrare

Regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKTM) i Västernorrland ställer i sin kommande upphandling av kollektivtrafik krav på att vinnande företag ska ha en bankgaranti. Ett sådant krav strider mot de gemensamma avtalsmodeller som tagits fram av branschen och innebär ökade kostnader för kollektivtrafiken, dvs. resenärerna och skattebetalarna.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)