Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Krav på bankgaranti gör kollektivtrafiken dyrare

BR:s förbundsdirektör Göran Forssén: krav på bankgaranti vid upphandlingar gör finanssektorn glad men kollektivtrafiken dyrare. Foto: Ulo Maasing.

Regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKTM) i Västernorrland ställer i sin kommande upphandling av kollektivtrafik krav på att vinnande företag ska ha en bankgaranti. Ett sådant krav strider mot de gemensamma avtalsmodeller som tagits fram av branschen och innebär ökade kostnader för kollektivtrafiken, dvs. resenärerna och skattebetalarna.

Den pågående upphandlingen av linjelagd persontrafik och skolskjutsar i Västernorrland omfattar en avtalsperiod om 8 år.

Förutom ett antal formaliakrav, som exempelvis giltigt trafiktillstånd och villkor som ställs i LUFS (10 kap. 1-3 §§), ställs krav på att det företag som erhåller tilldelning vid trafikstarten ska lämna en bankgaranti till RKTM, som motsvarar en tolftedel (1/12) av årsersättningen till trafikföretaget. För trafikbolagen kostar sådana bankgarantier mellan 1-5 procent av garantibeloppet.

Skulle anbudet exempelvis uppgå till 50 miljoner kronor betyder det en extra kostnad för trafikföretaget på cirka 120 000 kronor. En kostnad som anbudsgivarna måste ta hänsyn till vid anbudsgivningen och som därmed ytterligare fördyrar för kollektivtrafiken.

Skulle alla beställare i Sverige ställa krav på bankgarantier vid upphandlingar av kollektivtrafik, som uppgår till ungefär 34 miljarder kronor per år, innebär det en ökad kostnad för kollektivtrafiken med cirka 50-100 miljoner kronor per år.

För finanssektorn är sådana orimliga bankgarantier säkert ett mycket glädjande beslut. Men borde inte samhällets resurser istället användas till att öka kollektivtrafiken, med ett större utbud och ökad turtäthet, i enlighet med Västernorrlands Trafikförsörjningsprogram?

Förutom att krav på bankgaranti är mycket sällsynt vid upphandlingar av kollektivtrafik är detta ett onödigt villkor. Redan idag krävs att den som bedriver yrkesmässig busstrafik har trafiktillstånd av Transportstyrelsen, som utövar tillsyn över trafikbolagen. För att ha trafiktillstånd krävs yrkeskunnande, gott anseende och tillräckliga ekonomiska resurser och särskilt beaktas företagets likviditet och soliditet (Yrkestrafiklagen 2 kap. 9-11 §).

Vid bedömningen av inkomna anbud utifrån LOU/LUFS regelverk har även RKTM möjlighet att sålla bort företag som inte har ekonomisk bärkraft att driva den upphandlade trafiken.

I finanskrisens spår har det blivit allt svårare för bussbolag att erhålla lån och garantier av banker. Ett krav på bankgaranti riskerar att missgynna och utestänga i synnerhet mindre bussföretag. Därmed riskerar RKTM att begränsa konkurrensen, stick i stäv med lagstiftarens intentioner.

Vad mer anmärkningsvärt är att RKTM väljer att frångå de gemensamma avtalsmodeller som kollektivtrafikens organisationer tillsammans har utarbetat. Västernorrlands RKTM har haft möjlighet att påverka det branschgemensamma arbetet med revideringen av modellavtalen, men har inte framfört krav på att bankgarantier ska införas. Men i år har man plötsligt beslutat att frångå modellavtalen och ensidigt infört krav på bankgaranti.

I RKTM:s eget Trafikförsörjningsprogram från september 2012 deklareras att ambitionen är att få ut maximalt med resande för varje satsad krona. Mot den ambitionen blir en ytterligare kostnad, som endast gynnar bankerna och inte resenärerna, ett högst märkligt trafikpolitiskt beslut.

Bussbranschen hoppas att RKTM tar sitt förnuft till fånga och i sitt förfrågningsunderlag den 28 februari tar bort kravet på bankgaranti.

Karl Erik Bäckwall, ordförande MittSveriges Bussbranschförening
Göran Forssén, VD Svenska Bussbranschens Riksförbund

Taggat som: , , , , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)