Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Karlstad’

100 års busshistoria samlad

Karlstad har haft kollektivtrafik i 100 år. Det firar Värmlandstrafik med ett unikt jubileumsmagasin som speglar stadens busshistoria och som också blickar framåt. Det började med Alma Anderssons hästdragna vagnar i slutet av 1800-talet. 1922 fick Karlstad sina första riktiga bussar.

Höjda biljettpriser och bantad trafik i Värmland

Färre turer och högre biljettpriser väntar Värmlandstrafiks resenärer. Politikerna i Region Värmlands kollektivtrafiknämnd beslutade på tisdagen om hur kollektivtrafiken i Värmland ska gå nästa år och hur mycket det ska kosta att ta bussen eller tåget. Såväl stads- som regionbusstrafiken bantas. Nerskärningar ska också göras i tågtrafiken där också ersättningstrafiken vid trafikstörningar minskas. Redan till hösten höjs vissa biljettpriser medan nerskärningarna i trafiken görs i samband med tidtabellskiftet i december. Värmlandstrafik ska på det sättet spara drygt 17 miljoner nästa år.

Bara två ville köra i Karlstad

Endast två trafikföretag la anbud i den korttidsupphandling av busstrafiken i Karlstad som Region Värmland fattade beslut om på onsdagen. Idag körs trafiken av Keolis, men i upphandlingen vann Nobina. Prisskillnaden mellan anbuden var betydande.

Nobina tar över på korttidsavtal i Karlstad

Det blir Nobina som tar över busstrafiken i Karlstad under ett korttidsavtal från sommaren 2025 till slutet av 2027. Det beslutade kollektivtrafiknämnden i Region Värmland på tisdagen.

Billigare biljetter i Värmland

Den 11 december sänks biljettpriserna i kollektivtrafiken i Värmland, i vissa fall kraftigt. Främst gynnas längre resor. Inga biljettpriser höjs heller inför nästa år. Det beslutade politikerna i regionens kollektivtrafiknämnd på tisdagen. Dessutom ökar Värmlandstrafik turtätheten i en av Karlstads stadsdelar i samband med att en gång- och cykeltunnel stängs under några år på grund av byggarbeten – och kommunen bjuder på fria bussresor.

Kortare kontrakt i Karlstad

Nästa upphandling av busstrafiken i Karlstad kommer att gälla ett trafikavtal på endast 2,5 år. Det beslutade politikerna i Region Värmlands kollektivtrafiknämnd på tisdagen. Den kommande upphandlingen av Karlstadsbuss´ trafik ska gälla perioden 1 juli 2025 – 11 december 2027

Dynamisk kollektivtrafik i Karlstad

Nu startar en helt ny, dynamisk kollektivtrafik i Karlstad – Karlstsadsbuss Nära. Det är ett pilotprojekt där bussen inte följer någon på förhand given linje. Istället beställer resenären sin skjuts via sin mobil eller dator till en adress i närheten. Systemet planerar sedan den effektivaste rutten i realtid för att hämta upp de resenärer som har beställt skjuts. Resenären blir avsläppt vid en knutpunkt för kollektivtrafik och kan åka vidare med valfri buss på ordinarie linjer. Sedan några veckor körs en liknande trafik, X-linjen, av Värmlandstrafik och Nobina i Säffle.

Keolis i Karlstad dansar loss

Över hela världen dansas det nu Jerusalema, eller Jerusalema Challenge.  – brandmän, sjukvårdspersonal och en rad andra arbetsplatser har tagit upp dansen som har blivit den stora globala flugan under covid-19-pandemin. På youtube finns massor av videor från hela världen – och nu dansar även svensk bussbransch Jerusalema Challenge.

Länstrafikbolag i samarbete med expressbussar

Länstrafiken Örebro och expressbussföretaget Vy Travel inleder samarbete för resor mellan Örebro och Karlstad. Det innebär att pendlingsmöjligheterna mellan de båda städerna förbättras. Beslutet om samarbete fattades av samhällsbyggnadsnämnden i Region Örebro län på onsdagen.

Busstest för att spåra corona

Värmlands första mobila teststation för covid-19 öppnade i onsdags i förra veckan i Karlstad. Redan den första timmen besöktes teststationen av sex patienter. Den mobila teststationen är resultatet av ett samarbete mellan bussoperatören Nobina, dess dotterbolag Samtrans och företaget Info Solutions.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)