Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘klimatdeklaration’

”Ingen gynnas av otydligt förslag om klimatdeklarerade resor”

Det förslag till klimatdeklarerade resor som myndigheten Trafikanalys presenterade på torsdagen, och som vi tidigare rapporterat om, är otydligt och gynnar varken resenärer eller trafikföretag. Det anser företrädare för Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår. Syftet med förslaget är att klimatdeklarationer ska göra det enklare för resenärer att välja resor med lägre klimatpåverkan, men bland andra Anna Grönlund, branschchef på Sveriges Bussföretag tycker att förslaget är luddigt och svårt att ta ställning till eftersom många viktiga parametrar och definitioner saknas.

Långväga resor ska klimatdeklareras

Alla resor som säljs i Sverige och som är längre än 150 kilometer ska klimatdeklareras. Det är transportören, alltså det företag som utför själva transporten och som riktar sina transporter till den svenska marknaden, som ska svara för deklarationen. För landstransporter och flyg ska resan vara längre än 150 kilometer, till sjöss längre än 15 nautiska mil (cirka 28 km) och genomföras med ett större fartyg (bruttodräktighet minst 5 000 ton).

Branschen positiv till klimatdeklarerade resor

Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår, stödjer regeringens förslag om klimatdeklarationer för långväga resor. ”Men det är viktigt att regeringen tar fram en neutral modell”, säger Anna Grönlund, branschchef på Sveriges Bussföretag. Regeringen presenterade på torsdagen sina planer på en obligatorisk redovisning av klimatpåverkan i samband med marknadsföring och försäljning av långväga resor med buss, tåg, flyg eller färja.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)