Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

”Ingen gynnas av otydligt förslag om klimatdeklarerade resor”

Sveriges Bussföretag och Transportföretagen Flyg sågar förslaget om klimatdeklarerade resor: Luddigt, standardiserade mätmetoder saknas, administrativ börda på transportörerna. Foto: Ulo Maasing.

Det förslag till klimatdeklarerade resor som myndigheten Trafikanalys presenterade på torsdagen, och som vi tidigare rapporterat om (klicka här), är otydligt och gynnar varken resenärer eller trafikföretag. Det anser företrädare för Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår. Syftet med förslaget är att klimatdeklarationer ska göra det enklare för resenärer att välja resor med lägre klimatpåverkan, men bland andra Anna Grönlund, branschchef på Sveriges Bussföretag tycker att förslaget är luddigt och svårt att ta ställning till eftersom många viktiga parametrar och definitioner saknas.

Bakom förslaget står fem myndigheter, Trafikanalys som har samordnat utredningsarbetet tillsammans med Energimyndigheten, Konsumentverket, Naturvårdsverket och Transportstyrelsen.

Förslaget till lag om klimadeklarationer för långa resor avser resor med flyg, sjöfart, järnväg och buss. Längre resor är definierade som resor som är längre än 150 kilometer för resor med flyg, buss och tåg och längre än 15 nautiska mil för resor med fartyg.

Problemet med en uträkning som jämför klimatpåverkan är att det i många fall saknas standardiserade beräkningar som är jämförbara mellan alla trafikslag, menar företrädare för Transportföretagen.

– Det är viktigt att vi värnar ett hållbart resande och här har vi redan sett en snabb omställning inte minst hos den samlade svenska bussbranschen, kommenterar Anna Grönlund och fortsätter:

– I nuläget saknas däremot beräkningsmetoder för bussresors klimatpåverkan som är kopplade till en befintlig reglering, vilket innebär att det inte är möjligt att basera en obligatorisk klimatdeklaration för bussresorna direkt på en beräkningsmetod som redan ingår i en reglering, så som utredningen föreslår. Det finns metoder för beräkning av bussars klimatpåverkan i de trafikslagsövergripande beräkningsmetoderna, det vill säga EN 16258-standarden, NTM:s metodik, Naturvårdsverkets miljöledningssystem och Klimatsmart Semester, men hur dessa ska kunna användas ges i dagsläget inga svar på.

Fredrik Kämpfe, branschchef Transportföretagen Flyg, delar bilden av att utredningen är otydlig.

– Vi anser det helt centralt att alla åtgärder som regeringen förslår på detta område verkligen stöttar vår ambition att få ett hållbarare flyg. Att införa ett system med klimatdeklarationer är vällovligt om det kan få konsumenterna att välja mer hållbara flygbolag. Vi ser inte än att detta kommer uppnås med förslaget som nu lagts. Till exempel måste utredningens förslag utvecklas så att även biojetbränsle tas med i klimatdeklarationen.

– Det är också viktigt att vi inte skapar för hög administrativ börda på flygbolagen som redan idag är hårt trängda, inte minst av coronakrisen som är flygbranschens största kris någonsin. Det är även avgörande att klimatdeklarationerna verkligen framhäver det ambitiösa utvecklingsarbete som våra medlemsföretag står för och stöttar flygets fossilfria färdplan, säger Fredrik Kämpfe.

Både Anna Grönlund och Fredrik Kämpfe menar att det förslag som nu presenterats är svårt att ta ställning till för företagens räkning, eftersom många viktiga parametrar och definitioner saknas. Hur regeringen nu väljer att gå vidare blir därför avgörande för om klimatdeklarerade resor kan bli ett bra stöd för landets resenärer i val av resa eller en ökad administrativ börda för redan hårt trängda företag i resebranschen.

Taggat som: , , , , , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)