Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Långväga resor ska klimatdeklareras

Alla resor som säljs i Sverige och är längre än 150 kilometer ska i framtiden klimatdeklareras, oavsett om det gäller buss, flyg, tåg eller fartyg. Foto: Ulo Maasing.

Alla resor som säljs i Sverige och som är längre än 150 kilometer ska klimatdeklareras. Det är transportören, alltså det företag som utför själva transporten och som riktar sina transporter till den svenska marknaden, som ska svara för deklarationen. För landstransporter och flyg ska resan vara längre än 150 kilometer, till sjöss längre än 15 nautiska mil (cirka 28 km) och genomföras med ett större fartyg (bruttodräktighet minst 5 000 ton).

Återförsäljare av resor kommer dock inte att kunna omfattas av kravet. Detta eftersom EU:s regler för e-handel sätter striktare gränser för vilka nationella krav som kan ställas. Det är dessutom praktiskt mycket svårt att genomföra för resebyråer som kan vara återförsäljare för flera hundra olika flygbolags resor.

På torsdagen lämnade fem myndigheter på uppdrag av regeringen ett gemensamt förslag till hur en lag om obligatoriska klimatdeklarationer kan utformas. Syftet är att det ska bli enklare för resenärer att välja resor med lägre klimatpåverkan.

Tidigast den 1 januari 2022 kan lagen införas.

– Det kan dock finnas goda skäl för varförikraftträdande kan komma att behöva läggas senare. Myndigheterna har inte närmare utrett förutsättningarna för ikraftträdande och fortsatt utredning är nödvändig, konstaterar Trafikanalys i rapporten som också i övrigt innehjåller många osäkra faktorer.

Det är Trafikanalys som har samordnat ett myndighetsgemensamt utredningsarbete tillsammans med Energimyndigheten, Konsumentverket, Naturvårdsverket och Transportstyrelsen.

Myndigheterna föreslår bestämmelser som gör det möjligt att ställa krav på att en resas beräknade påverkan på klimatet deklareras. Som minimum ska utsläpp av koldioxid redovisas, men om möjligt ska deklarationen innehålla alla slags klimatpåverkande gaser.

– Det är av stor vikt att redovisningsmetoderna blir mer lika varandra så att resenärer kan ha en fortsatt tilltro till transportörernas klimatredovisningar. Myndigheternas förslag utgör ett gott underlag för hur målet om att fler resenärer ska kunna fatta välgrundade beslut utifrån ett klimatperspektiv kan nås, säger Mattias Viklund, generaldirektör, Trafikanalys.

– Vi föreslår också att regeringen får, eller ger en myndighet i uppdrag att, föreskriva vilken metod och data som ska användas för deklarationen. Men de bör i den omfattning det är möjligt grunda sig på data och metoder som redan idag krävs för vissa trafikslag genom olika EU-bestämmelser och internationella överenskommelser, säger Mattias Viklund.

Innan klimatdeklaration kan införas måste analysen fördjupas i vissa frågor, framhåller Trafikanalys.

Under den tid som utredningen pågått bröt coronapandemin ut vilket drastiskt påverkat resandet. Men det tar inte myndigheterna hänsyn till i sin rapport. Istället har de, till skillnad från exempelvis flygbolagen, utgått från att resenärer efter pandemin ungefär kommer att resa på samma sätt som tidigare.

– Förändringar av resemarknaden har troligtvis inte en avgörande effekt på förslaget om obligatoriska klimatdeklarationer, skriver Mattias Vilklund i rapporten.

Klicka här för att läsa hela redovisningen från Trafikanalys.

Taggat som: ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)