Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘krisberedskap’

Transportföretagen i råd för krisberedskap och totalförsvar

Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår, ska ingå i ett näringslivsråd som ska hjälpa regeringen när det gäller krisberedskap och totalförsvar.Rådet ska ledas av Carl-Oskar Bohlin (M), minister för civilt försvar. Näringslivsrådet ska på strategisk nivå verka för ömsesidigt informationsutbyte och rådgivning i frågor som är av gemensam vikt för näringslivet, arbetstagarorganisationerna och staten. Bland övriga organisationer i rådet finns LO, SACO och TCO.

Krisberedskap i bussbranschen allt hetare fråga

Det allt mer osäkra läget i omvärlden och frågan om Sveriges samlade försvarsförmåga har också väckt diskussioner om transporternas roll. I bussbranschen ställer många företag sig nu frågan om och hur de kan komma att behöva bidra till Sveriges nationella beredskap, exempelvis med fordon. Många undrar också hur beredskapen ser ut avseende traditionella drivmedel, biodrivmedel och el i ett hotat läge. Det uppger Sveriges Bussföretag.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)