Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Krisberedskap i bussbranschen allt hetare fråga

Det allt mer osäkra läget i vår omvärld får allt fler i bussbranschen att ställa frågor om branschens krisberedskap. Foto: Ulo Maasing.

Det allt mer osäkra läget i omvärlden och frågan om Sveriges samlade försvarsförmåga har också väckt diskussioner om transporternas roll. I bussbranschen ställer många företag sig nu frågan om och hur de kan komma att behöva bidra till Sveriges nationella beredskap, exempelvis med fordon. Många undrar också hur beredskapen ser ut avseende traditionella drivmedel, biodrivmedel och el i ett hotat läge. Det uppger Sveriges Bussföretag.

Sedan den 1 oktober är Trafikverket sektorsansvarig myndighet för beredskapssektorn Transporter. I sektorn ingår även Luftfartsverket, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen.

Sektorsansvaret ger Trafikverket ett tydligt ansvar att leda och samordna beredskapssektorn i arbetet med att stärka transportsektorns förmåga både vid fredstida kriser och vid höjd beredskap.

– Vi kommer att arbeta för en bred samverkan, på regional och nationell nivå, och för att tydliggöra ansvar och roller. Privata och statliga aktörer kommer att bli involverade i arbetet. Det är vi tillsammans som ska arbeta för att stärka transportområdets förmåga vid både fredstida krissituationer och höjd beredskap, säger Lennart Andersson som är regional direktör för Trafikverket i Syd och leder uppdraget i Trafikverket, i ett uttalande som publicerats på Trafikverkets webbplats.

– Sveriges Bussföretag är tillsammans med övriga nationella aktörer inom kollektivtrafiken inbjudna till de myndighetsgemensamma nätverk som finns kring kris och beredskap. I förbundets eget närverk för säkerhet och trygghet samlar vi också representanter från våra medlemsföretag, ofta säkerhetscheferna i bolagen, för att kunna stämma av och diskutera de frågor vi får till förbundet från såväl myndigheter som medlemsföretag kring ämnet, berättar Anna Grönlund, branschchef och vice vd för Sveriges Bussföretag.

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har fått i uppdrag att öka samhällets kunskaper och medvetenhet om trygghet och säkerhet i offentlig miljö. Kollektivtrafiken har av MSB pekats ut som ett av de områden som har ett ökat behov av kunskap och kompetens i sin förmåga att hantera säkerhetshotande händelser.

Projektet leds av Trafikverket och pågår till hösten 2023. Det ska bidra till en utvecklad medvetenhet och kunskap hos kollektivtrafikens aktörer när det gäller terrorism och andra, liknande hot.

Erik Risberg är Sveriges Bussföretags representant i det forum som arbetar med projektet. Han är också Sveriges Bussföretags och hela Transportföretagens representant i TP SAMS, Transportsektorns samverkan inför samhällsstörningar. Det är ett forum med syfte att stärka transportsektorns möjligheter att fungera även vid samhällsstörningar. Sex myndigheter och tolv organisationer är medlemmar. Forumet har fyra möten och en eller två övningar per år.

Taggat som: , , , , , ,

1 kommentar »

  1. Lokalt vet jag att åtgärder redan gjorts och görs. I detalj ska jag inte berätta då ”en svensk tiger”..

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)