Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘kundundersökningar’

Älvtrafik och flygbussar toppar Transdevs kundnöjdhet

Nästan nio resenärer av tio är nöjda med sin resa med Transdev, enligt en kundundersökning som företagit låtit göra. Allra nöjdast är de som reser med Styrsöbolagets trafik över Göta Älv i Göteborg, sedan följer Flygbussarna och trafik i Skåne.

Skånska expressbussresenärer nöjdast

Resenärer som åker med två av de regionala exprssbusslinjerna i Skåne är de nöjdast med sin kollektivtrafik och sin resa. När resenärerna själva får välja toppar SkåneExpressen 3 och 4 i Skånetrafikens kvalitetsmätningar.

Engelska busspassagerare nöjdare än svenska

Busspassagerare i det avreglerade Storbritannien är nöjdare än deras svenska kamrater. Det framgår av en omfattande kundundersökning som har gjorts i England. Undersökningen omfattar inte Londonområdet, som har ett upphandlingssystem för kollektivtrafik av svensk modell. Istället riktar man in sig på resenärer i övriga England där busstrafiken är avreglerad och drivs på kommersiell grund. Bakom undersökningen står Passenger Focus, en statligt finansierad institution med uppgift att ta tillvara resenärernas intressen. Undersökningen avlivar i praktiken en del av myterna om nackdelarna med kommersiell kollektivtrafik.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)