Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘lagförslag’

”Ny lag kan ge färre klimatsmarta bussar”

Bussbranschen i Sverige varnar för att färre bussar kan köras på HVO om ett nytt lagförslag blir verklighet. Det handlar om en europeisk lagstiftning om hållbarhetskriterier och flytande biobränslen som nu ska skrivas in i svensk lag. ”Men förslaget till den svenska lagen innehåller många oklarheter”, varnar Sveriges Bussföretag som anser att risken är stor för att HVO-produktionen minskar kraftigt.

Klampning ska stoppa kör-och vilotidsfusk

Regeringen har i dag beslutat att överlämna ett förslag till riksdagen om att det ska bli möjligt att låsa fast ett fordon, så kallad klampning, vid överträdelse av till exempel kör- och vilotider eller cabotageregler. Förslaget är ytterligare ett steg i regeringens arbete med att förbättra regelefterlevnaden på väg.

© 2020 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)