Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Lars-Börje Björfjäll’

Björfjäll går som vd för Göteborgs Spårvägar

Lars-Börje Björfjäll lämnar i sommar Göteborgs Spårvägar efter tretton år som vd, först för Göteborgs Spårvägar AB och senare för koncernen Göteborgs Spårvägar. I koncernen ingår även ett av landets få kvarvarande kommunägda bussföretag, GS Buss. Björfjäll lämnar Göteborgs Spårvägar i början av juli. Innan han kom dit var han chef för Hallandstrafiken.

Även hovrätten friar Björfjäll

Vd:n för Göteborgs Spårvägar, Lars-Börje Björfjäll, frias även av Göta Hovrätt som inte anser att han har gjort sig skyldig till brott mot fordonsförordningen. Tidigare har även tingsrätten friat Björfjäll. Åklagaren hävdade att Björfjäll under år 2011 skulle ha tillåtit att bussar med säkerhetsbrister fick gå i trafik, men inte heller den högre domstolen går på åklagarens linje.

Polisens mätningar av bussbrister ifrågasätts

Frågan om tillförlitligheten i trafikpolisens mätningar blev central när vd:n för Göteborgs Spårvägar , Lars-Börje Björfjäll, på måndagen stod inför hovrätten. Åtalet gällde brott mot fordonsförordningen. Åklagaren hävdar att Björfjäll är ansvarig för att bussar som tillhör Göteborgs Spårvägar har använts i Göteborgstrafiken trots att de är trafikfarliga. Björfjäll tillbakavisar anklagelserna.

Åklagaren överklagar Björfjälldom

Kammaråklagare Lotta Nielsen har beslutat att överklaga den dom där vd:n för Göteborgs Spårvägar, Lars-Börje Björfjäll, friades för tekniska brister på GS Buss´ bussar. Det var tingsrätten i Göteborg som i mitten av februari friade Lars-Börje Björfjäll från brottsanklagelserna.

Spårvägschefen i Göteborg friad för dåliga bussar

Vd:n för Göteborgs Spårvägar, Lars-Börje Björfjäll, frias av tingsrätten i Göteborg som anser att han inte kan hållas ansvarig för att 27 av Göteborgs Spårvägars bussar har varit ute i trafik, trots att bussarna haft säkerhetsbrister.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)