Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Lund’

Lund: Hårt kritiserad stadstrafik justeras

För knappt en månad sedan fick Lund en ny stadsbusstrafik. Linjenätet förnyades, nya hållplatser anlades och alla stadsbussar ersattes med nya elbussar. Men den nya trafiken möttes inte med några applåder från varken resenärer eller bussförare. Tvärtom. Kritiken har varit massiv och på torsdagen hade Skånetrafiken och Lunds kommun ett krismöte för att försöka komma till rätta med problemen i trafiken.

Slutgasat: Hela Lund blir elektrisk

Nu är det slutgasat i Lund. Den 20 augusti tar Keolis över tätortstrafiken i Lund på uppdrag av Skånetrafiken. Samtidigt byts alla de nuvarande gasbussarna ut mot elbussar. Men redan på fredag sker själva invigningen av den nya stadsbusstrafiken med bandklippning och tal.

Nytt nav för Lunds stadsbussar

På måndagen sa kommunstyrelsen i Lund ja till att stadsbussarna i Lund ska flytta under sensommaren. Den 20 augusti införs ett nytt linjenät i staden och Lund C blir ny knutpunkt för alla stadsbusslinjer. Stadsbussarna försvinner från det nuvarande navet vid Botulfsplatsen.

Bara halvvägs med Lundaspårväg

Den drygt två år gamla spårvägstrafiken i Lund har hittills bara nått hälften av det resande som var planerat, rapporterar SvT Skåne. Innan spårvägen byggdes var projektet hett omdebatterat i staden.

Bara el, rymligare bussar och glesare turer i Lund till hösten

I augusti startar Lunds nya stadstrafik i samband med att Keolis tar över trafiken från dagens operatör Vy Buss. Det trafikavtal som Keolis tilldelades i januari i fjol innebär att företaget ska köra såväl busstrafiken i Lund som spårvägslinjen där. Busstrafiken blir helt elektrifierad. – Klimatneutralitet, energieffektivitet, ren luft, minimalt buller, inga farliga kemikalier och […]

Laddar Lunds nya elbussar

Det svenska företaget Wennström har träffat avtal med bussoperatören Keolis om att installera 57 laddstationer vid en bussdepå i Lund i samband med att Keolis nästa år tar över stadsbusstrafiken i staden från Vy Buss. Anläggningen ska vara driftklar i maj 2023.

Nobinaföretag fortsätter köra färdtjänst i Lund

Lunds kommun har nu tecknat ett fyraårigt avtal med det Nobinaägda företaget Telepass AB om sedan oktober 2021 kör färdtjänsten i Lund på ett direktupphandlat ettårigt avtal. Det nya avtalet löper från 1 oktober 2022 till 30 september 2026.

Keolis startar i Lund trots rättsprocess

Keolis tar över stadstrafiken i Lund i slutet av augusti nästa år, trots att upphandlingen av trafiken är överprövad och förvaltningsrätten ännu inte har meddelat dom i ärendet. Idag körs trafiken av Vy Buss som också har begärt överprövning av upphandlingen. Skånetrafiken tecknar nu ett tillfälligt avtal med Keolis.

Skånskt elvägsprojekt förlängs

Trafikverket har beslutat att förlänga projektet Evolution Road i Lund med ytterligare två år. Projektet är en del av Sveriges satsningar på elvägar. Under tre års tid har elvägstester utförts på allmän väg i centrala Lund. I projektet medverkar bland andra Skånetrafiken och busstillverkaren Solaris.

Lundaupphandling överklagad – hård kritik mot upphandlingen från Vy Buss

Skånetrafikens upphandling av buss- och spårvägstrafiken i Lund blir nu en fråga för domstol. I upphandlingen tilldelades Keolis Sverige trafiken på ett tolvårigt avtal med Vy Buss som tvåa i Skånetrafikens utvärdering, trots att Vy:s anbudspris var närmare fem miljoner billigare per år än Keolis´. Skånetrafiken ansåg att Keolis erbjöd en bättre kvalitet än Vy Buss. I sin begäran om överprövning hos förvaltningsrätten i Malmö riktar nu Vy Buss hård kritik mot Skånetrafikens sätt att genomföra upphandlingen. Vy Buss kör stadstrafiken i Lund idag.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)