Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Lund’

Bara halvvägs med Lundaspårväg

Den drygt två år gamla spårvägstrafiken i Lund har hittills bara nått hälften av det resande som var planerat, rapporterar SvT Skåne. Innan spårvägen byggdes var projektet hett omdebatterat i staden.

Bara el, rymligare bussar och glesare turer i Lund till hösten

I augusti startar Lunds nya stadstrafik i samband med att Keolis tar över trafiken från dagens operatör Vy Buss. Det trafikavtal som Keolis tilldelades i januari i fjol innebär att företaget ska köra såväl busstrafiken i Lund som spårvägslinjen där. Busstrafiken blir helt elektrifierad. – Klimatneutralitet, energieffektivitet, ren luft, minimalt buller, inga farliga kemikalier och […]

Laddar Lunds nya elbussar

Det svenska företaget Wennström har träffat avtal med bussoperatören Keolis om att installera 57 laddstationer vid en bussdepå i Lund i samband med att Keolis nästa år tar över stadsbusstrafiken i staden från Vy Buss. Anläggningen ska vara driftklar i maj 2023.

Nobinaföretag fortsätter köra färdtjänst i Lund

Lunds kommun har nu tecknat ett fyraårigt avtal med det Nobinaägda företaget Telepass AB om sedan oktober 2021 kör färdtjänsten i Lund på ett direktupphandlat ettårigt avtal. Det nya avtalet löper från 1 oktober 2022 till 30 september 2026.

Keolis startar i Lund trots rättsprocess

Keolis tar över stadstrafiken i Lund i slutet av augusti nästa år, trots att upphandlingen av trafiken är överprövad och förvaltningsrätten ännu inte har meddelat dom i ärendet. Idag körs trafiken av Vy Buss som också har begärt överprövning av upphandlingen. Skånetrafiken tecknar nu ett tillfälligt avtal med Keolis.

Skånskt elvägsprojekt förlängs

Trafikverket har beslutat att förlänga projektet Evolution Road i Lund med ytterligare två år. Projektet är en del av Sveriges satsningar på elvägar. Under tre års tid har elvägstester utförts på allmän väg i centrala Lund. I projektet medverkar bland andra Skånetrafiken och busstillverkaren Solaris.

Lundaupphandling överklagad – hård kritik mot upphandlingen från Vy Buss

Skånetrafikens upphandling av buss- och spårvägstrafiken i Lund blir nu en fråga för domstol. I upphandlingen tilldelades Keolis Sverige trafiken på ett tolvårigt avtal med Vy Buss som tvåa i Skånetrafikens utvärdering, trots att Vy:s anbudspris var närmare fem miljoner billigare per år än Keolis´. Skånetrafiken ansåg att Keolis erbjöd en bättre kvalitet än Vy Buss. I sin begäran om överprövning hos förvaltningsrätten i Malmö riktar nu Vy Buss hård kritik mot Skånetrafikens sätt att genomföra upphandlingen. Vy Buss kör stadstrafiken i Lund idag.

Fyra företag konkurrerade om Lund

Sammanlagt fyra stora bussföretag var med och konkurrerade om Skånetrafikens upphandling av stadstrafiken i Lund som avgjordes på måndagen, vilket vi tidigare rapporterat om. Skillnaderna mellan anbuden var betydande. Keolis Sverige tilldelades trafiken. Avtalet har trafikstart i augusti nästa år och sträcker sig som längst fram till december 2035.

Keolis tar över i Lund

Keolis har vunnit upphandlingen av stadstrafiken i Lund med både buss och spårväg. Trafiken körs idag av Vy Buss, men tas över av Keolis i augusti 2023 på ett avtal som sträcker sig till december 2035. Detta, sedan Skånetrafiken på måndagen fattat tilldelningsbeslut när det gäller upphandlingen.

Mer pengar till elvägsföretag

Flera aktörer investerar nu tillsammans 22 miljoner kronor i Elonroad, ett företag som utvecklar elvägar där elfordon laddas under körning. I Lund driver man projektet Evolution Road som invigdes i juni 2020, först med laddning via en skena på körbanan och sedan i våras med laddskenor som är nersänkta i körbanan . Ett av de elfordon som testas i Lund är en elbuss från Solaris.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)