Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘marknadsandel’

Ökad marknadsandel för kollektivtrafik finansierar sig själv

Det är självfinansierande att nå branschens gemensamma mål att kollektivtrafiken ska ha en marknadsandel på 40 procent av det motoriserade resandet år 2030. Fyra av tio resor ska då alltså göras med kollektivtrafik. I fjol var kollektivtrafikens marknadsandel 28 procent, 2019 var den 32 procent. Kostnaderna och intäkterna för att nå målet om en 40-procentig marknadsandel kommer att vara lika stora. Skattesubventioneringen behöver inte öka. Och bussen ska stå för en stor del av det ökade resandet, enligt en färsk rapport som Svensk Kollektivtrafik låtit konsultföretaget WSP ta fram.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)