Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Miljözoner’

Miljözon inrättas i centrala Umeå

Umeå ansluter sig till de städer som har en miljözon i centrala delen av staden. Miljözonen i Umeå införs från och med den 1 april 2014. Miljözonen i Umeå omfattar tunga bussar och lastbilar, alltså fordon med en totalvikt över 3,5 ton.

Nu finns nya miljözonsregler klara

De nya miljözonsregler som vi tidigare rapporterat ska införas finns nu publicerade. Reglerna träder i kraft den 1 september. I praktiken innebär de nya reglerna stopp för att kunna köra bussar som är för gamla för miljözonerna med hänvisning till att man har exempelvis EcoPar i tanken. Endast fordonets ålder eller utsläppsklass ska avgöra.

Nya, tydligare miljözonsregler: Endast ålder eller utsläppsklass avgör

Regeringen beslutar på torsdagen om nya regler för landets miljözoner. I praktiken innebär de nya reglerna stopp för att kunna köra bussar som är för gamla för miljözonerna med hänvisning till att man har exempelvis EcoPar i tanken. Endast fordonets ålder eller utsläppsklass ska avgöra. De nya reglerna träder i kraft 1:a september 2013.

© 2020 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)